Yakın Alan Odaklanan Plakalarla Gerçek Zamanlı Görüntüleme

Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. Özdal Boyraz,AB 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları, Avrupa'ya Geri Dönüş Hibeleri (IRG)

Proje Süresi:01.12.2010 - 31.11.2015, 48 Ay

Proje Konusu: Biyolojik örneklerin ultra yüksek çözünürlükte görüntülenmesi ve spektroskopik özelliklerine olan ilgi artmaktadır. Nanoteknoloji, metamalzemelerin ve plasmonik cihazların gelişmesiyle mikroskobide alt dalgaboylarında çözünürlüklere ulaşmak artık imkanlar dahilindedir. Ancak mevcut görüntüleme araçları odak noktası yakınlarındaki anlık ve bağlantılı olaylara dair bilgiyi kaybetme pahasına, sadece odak noktasında yüksek çözünürlüge yoğunlaşmaktadır. Projemizde bir atışta 2 düzlemde görüntü yakalayacak, zaman-mekan-dalgaboyu kodlanmış örgü tipi optik gridler kullanan gerçek zamanlı bir görüntüleme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.