Türkiye İç Göç Çalışmalarında Yeni Bir Evreye Doğru: 1985-1990, 1995-2000 Göç Akımları ve Göçmen Profilleri

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Murat Güvenç,TÜBİTAK 1001

Proje Süresi:01.09.2011 - 01.03.2014, 30 Ay

Proje Konusu: Araştırma projemiz, ilişkisel yaklaşıma dayanan yeni kuşak göç kuramlarını yeni yöntemler kullanarak Türkiye iç göç alanı üzerinden sınamayı hedeflemektedir. Bu amaçla 1985-1990 ve 1995-2000 göç verileri Genel Nüfus Sayım örneklemleri üzerinden çalışılarak, toplam iç göç örüntüleri ve göç edenlerin toplumsal ve ekonomik profillerindeki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılacak; seçilmiş başlıca varış noktaları için göç örüntüleri ve göçmen profilleri yerleşilen il ve ilçeler düzeyinde ayrıştırılacak, ve  sonuçlar haritalanacaktır. Sayım verileri büyük ölçekli mekansal etkileşim matrikslerinin ilişkisel katmanlaştırma yoluyla indirgenecek,  böylece iç göç çalışmalarına özgün bir yöntem kazandırılmış olacaktır.