Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topoğrafyası

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Mesut Yeğen,TÜBİTAK 1001

Proje Süresi:15.11.2010 - 15.05.2012, 18 Ay

Proje Konusu: TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen bu projenin amacı sivil toplum kuruluşlarının niteliklerini ayırt etmeyi ve performanslarını derecelendirmeyi sağlayabilecek araçlar geliştirmektir. 2009’da tamamladığımız “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” başlıklı TUBİTAK destekli araştırma projesinin sağladığı verilerin üzerine bina edilen bu proje, Türkiye’de gönüllü kuruluşların sivil topoğrafyasını resmedecektir. Bu topoğrafyanın eksenlerini, devlet ile ilişkiler ve mesafeler, politik tutumlar, iç demokrasi, katılımcılık düzeyleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyleri, gelir ve istihdam kompozisyonu, fayda üretme mekanizmaları ve faydanın paylaşım alanı ve hedef grupları, dış dünya ile temas ve dışa açılmadaki agresiflik düzeyi oluşturacaktır.  Araştırma kapsamında 14 ilde çevre, kadın, gençlik ve engellilik alanlarıyla meşgul STK yöneticileriyle 280 bilişsel haritalama çalışması ve yöneticilerle 600 yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş olup projenin raporu tamamlanmak üzeredir.