Türk Telekom Eğitimin Geri Dönüşünün Ölçülmesi Projesi

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Danışmanlık Projesi

Proje Süresi:15.06.2012 - 15.12.2012, 6 Ay

Proje Konusu:Bu projenin amacı eğitim programlarının geri dönüşünün ölçülmesi sisteminin oluşturulması yoluyla eğitimin geri dönüşünün iş sonuçlarına (satış, finansal, verimlilik vb.)  katkısının ortaya konulmasıdır.

Projenin Kapsamı:

·  Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi ile eğitimin diğer aşamalarının ilişkilendirilmesi

·  Eğitimin etkinliğinin tepki, öğrenme, davranış ve sonuçlar düzeyinde ölçümü sisteminin oluşturulması

·  İş ortamının eğitimin transferine uygun hale getirilmesi için iş ortamının yapısal ve davranışsal olarak düzenlenmesine yönelik öneriler

·  Eğitimin geridönüşünün ölçülmesinde doğru ve uygun yöntem ve kriterlerin  kullanılması

·  Seçilen pilot eğitimlerde eğitimin geridönüşünün somut ve sistematik biçimde model olarak ortaya konulması ve metodoloji oluşturulması

·  Geliştirilen modelin ve metodolojinin  diğer eğitim konularına uyarlanması