STRENGTHS: Fostering responsive mental health systems in the Syrian refugee crisis

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, H2020 "SC1-PM-21-2016: Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice in Europe and low- and middle-income countries" çağrısı

Proje Süresi: 60 Ay

STRENGTHS projesi, Suriyeli mültecilere etkili ruh sağlığı müdahalelerinin geliştirilmesi ve farklı ülkelerde uygulanması için toplum-temelli müdahale stratejileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Avrupa’ya ve Suriye’ye komşu olan ülkelere iltica etmek isteyen Suriyeli mülteci sayısının hızlı artışı, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin cevap verebilirliğini zorladığından, STRENGTHS projesi Suriyeli mülteci kriziyle ilgili olarak tanılararası bir ruh sağlığı müdahelesi uygulamasına odaklanmaktadır.

Vrije Universiteit Amsterdam tarafından oluşturulan konsorsiyumda 15 ortak yer almaktadır. Ayrıca, 3 kurum da 60 ay sürecek olan bu projeye üçüncü parti olarak destek verecektir.

Proje Konsorsiyumu:

 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU) - Koordinatör
 • Danish Red Cross, Danimarka; 
 • Freie Universität Berlin, Almanya; 
 • International Medical Corps, İngiltere;
 • I-Psy - Treatment Center for Torture Victims, Hollanda; 
 • The Royal Tropical Institute, Hollanda; 
 • London School of Economics and Political Science, İngiltere; 
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, İngiltere; 
 • War Child, Hollanda; 
 • War Trauma Foundation, Hollanda; 
 • Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye; 
 • United Nations High Commissioner for Refugees, İsviçre; 
 • University of New South Wales, Sydney, Avustralya; 
 • University Hospital Zurich, University of Zurich, İsviçre; 
 • İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye

Ayrıca, Noor Al-Hussein Foundation (Ürdün), World Health Organization ve Ministry of Public Health Lebanon da projede 3. Parti olarak yer almaktadır.