Probe Burn Fenomeni: Yüksek Güç Çip Yongaları (wafer) Test Uygulamalarının Karakterizasyonu ve Modellemesi

Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu,AB 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları, Avrupa'ya Geri Dönüş Hibeleri (IRG)

Proje Süresi:01.03.2011 - 30.08.2016, 48 Ay

Proje Konusu: Devam etmekte olan projenin amacı, probe burn olayının, probların akım taşıma kapasitelerinin doğru modellerinin geliştirilmesi ve kesin deneysel ölçüm metodolojisi kullanılarak toplanan datalarla sayısal ve analitik modellerin doğrulanarak anlaşılmasıdır. Herhangi bir probe geometrisinin simülasyonlarını yapmak için ileri örgü (meshing) teknikleri kullanılarak temas eden probe ve çevresinin elektro-termal özelliklerini gösteren ileri analitik modeller geliştirilecektir.