Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Mesut Yeğen,TÜBİTAK 1001

Proje Süresi:15.05.2013 - 15.11.2014, 18 Ay

Proje Konusu: Bu araştırma projesi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında (Türkiye İBBS) Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak adlandırılan alt-bölgelerden oluşan coğrafyada yoğun şekilde yaşayan Kürt seçmenlerin oy verme dinamiklerini, ne gerekçeyle ve hangi nedenlerle bir siyasal partiyi tercih ettiklerini betimlemeyi hedefleyen bir araştırma projesidir. Hem kantitatif, hem de kalitatif nitelikli bu araştırma, Kürt nüfusun yoğun olduğu coğrafyada Kürt seçmenlerin oy verme dinamikleriyle beraber bu dinamiklerin değişim sınırlarını ve seçmenlerin gündemden ne derecede etkilendiğini il, yaş, cinsiyet, eğitim ve etnik ve kültürel farklılıklar bağlamında derinlemesine mülakat tekniğini kullanarak ortaya çıkarmayı ve sonuçları temsili bir örnekleme uygulanacak yüz yüze görüşmelerle nicelikselleştirmeyi hedeflemektedir.