İstanbul İşyerleri 1900 – 2011: Metropoliten Merkezi İş Alanı Yapı ve Bileşiminde Değişim ve Süreklilik

Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Eda Yücesoy,TÜBİTAK 3501

Proje Süresi:01.09.2011 - 01.03.2014, 30 Ay

Proje Konusu: Bu araştırma, 20. yüzyıl İstanbul ticaret coğrafyasına yeni bir yaklaşım ve yöntemle bakarak, kentin iktisadi yapısının yapıtaşlarını oluşturan, bugüne kadar belgelenmemiş yada kısmen gün ışığına çıkmış ekonomik ve mekansal dönüşüm ve sürekliliği oluşturan sektörel birliktelikleri, yıllar içinde kaymalar olarak tarif edilen ekonomik ve mekansal farklılaşmayı ayrıntılı bir biçimde araştırmayı, iktisadi ve mekansal dönüşüm süreçlerini, bu süreçleri oluşturan politika, eylem ve araçlarla beraber izleyerek tanımlamayı amaçlar.