‘’İstanbul Fatih, Eyüp, Üsküdar Ve Beyoğlu İlçeleri Tarihi Merkezleri Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi Ve Dünya Miras Alanlarında(Süleymaniye,Zeyrek,Sultanahmet,Karasurları)Sosyo-Ekonomik Araştırmalar, Değerlendirmeler Ve Çözüm Önerileri’’

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Yunus Uğur

Proje Süresi:01.11.2015-31.09.2016,10 ay

Proje Konusu:Bu çalışma ile İstanbul bütünü ve özellikle Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu ilçeleri tarihi merkezleri için koruma amaç, vizyon, strateji ve hedeflerin tanımlanması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üst ölçekli plan çalışmalarına veri teşkil etmesi; ayrıca İstanbul UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Karasurları dünya miras alanlarında bütüncül bir koruma anlayışı için gerekli olan sosyo-ekonomik çalışmaların türünün ve yöntemlerinin belirlenmesi; sonuçların değerlendirilmesi ve bu alanların sorunların insan odaklı bir yaklaşımla ele alarak çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmaktadır.