Geniş Yüzel Alanlarındaki Mikro-özellikli Dizilimlerin Mikro-üretimleri için Çok-ölçekli Malzeme Modellemesi

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Muammer Koç,AB 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları, Avrupa'ya Geri Dönüş Hibeleri (IRG)

Proje Süresi:01.01.2011 - 31.12.2014, 48 Ay

Proje Konusu: Yakıt hücrelerinin ve diğer benzer uygulamaların uygun maliyetli, sağlam ve kaliteli üretimlerini sağlamak için mikro-üretim süreçlerinin doğru modellenmesi bir zorunluluktur. Sadece bu şekildeki kesin ve doğrulanmış modellerle, bilim insanları ve mühendisler, yakıt hücrelerindeki Bipolar plakalarda (BPP) olduğu gibi geniş yüzey alanlarındaki mikro-özellikli dizilimleri dizayn ve analiz edip, üretebilirler. Modellerdeki tahminin doğruluğu ve verimliliği, boyut etkisinin önemli olduğu mikro-ölçekte malzeme davranış modellerinin doğruluğuna bağlıdır.  Projemizin nihai hedefi, farklı uzunluk ölçekleri (makro, mezo-ve mikro-ölçekler) arasında metalik malzemelerin davranışlarının hızlı ve doğru bir şekilde test edilmesi ve modellenmesi için sistematik bir yaklaşım oluşturmaktır.