Anadolu Ajansı Kurumsal Gelişim Projesi, Danışmanlık Projesi

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

Proje Süresi:15.09.2011 - 15.12.2011,  3 Ay

Proje Konusu: Bu projenin amacı Anadolu Ajansının Yüzüncü Yıl Vizyonu çerçevesinde global bir ajans olması için kurumsal gelişim çalışmalarını gerçekleştirmektir.

Proje Kapsamında:

-  Anadolu Ajansının mevcut durum analizi, ulusal ve uluslararası konumunun belirlenmesi

-  Kurumun Stratejik olarak konumlandırılması ve stratejik amaç ve tercihlerin belirlenmesi 

-  Kurumsal yapı ve yönetim sistemin geliştirilmesi ve uluslararası ajans olarak yapılandırılması

-  Ajansın haber üretim süreçlerinin digital çağa hazırlanması

-  Pazarlama, Finans ve İnsan kaynakları fonksiyonlarının güçlendirilmesi

-  İnsan kaynakları yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası insan kaynakları yönetimi sistemi oluşturulması

-  Anadolu Ajansı Haber Akademisinin kurulması ve eğitimleri yönlendirme