2030 Bursa Çevre Düzeni Planı Çalışmaları Kapsamında Ülke, Bölge ve Büyükşehir Ölçeğinde Toplumsal, İktisadi ve Mekansal Yapı Çözümleri

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Murat Güvenç & Şehir Araştırmaları Merkezi, Danışmanlık Projesi

Proje Süresi:12.04.2011 - 12.08.2011, 4 Ay

Proje Konusu: Bu araştırma projesi kapsamında 2013 yılında tamamlanan Bursa Çevre Düzeni Plan çalışmalarında kullanılmak üzere Bursa Metropoliten Alanı’nın son 20 yılda sergilediği bölgesel yeniden yapılanma ve aynı zamanda kentsel dönüşüm süreçleri incelenmiştir. Bu süreçleri şekillendiren toplumsal, iktisadi, ve mekansal yapılar açığa çıkarılmaya çalışılmış, kamu kuruluşları tarafından üretilmiş hazır bilgilerden yola çıkılarak, 1:100.000 Çevre Düzeni Planlama çalışmaları için yol gösterici bir analitik çerçevenin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Bursa metropoliten alanının küreselleşme sürecinde deneyimlediği dönüşüm süreçlerine ve yapılara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sunan proje bulgularıtoplumsal, ekonomik, yapılı çevre özelliklerinin ve göç dinamiklerinin değerlendirildiği;il, ilçe,mahalle-köy düzeyinde haritalarla görselleştirilmiştir.