SOSYOLOJİ

Siyaset Sosyolojisi, Tarihsel Sosyoloji, Şehir Sosyolojisi, Sosyal Teori

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ‘küresel’ olanla ‘yerel’ olanı birleştiren bir öğretim ve araştırma programını hayata geçirerek, son derece dinamik ve küresel gelişmelere açık bir mecra olmayı amaçlıyor. Bölümün tasarlanma aşamasında; dünya ölçeğinde en ileri sosyoloji programlarına sahip üniversitelerin öğretim ve araştırma konularındaki öncelikleri iyi tespit edildi, eskimiş bir gündeme tutsak olmaktan dikkatle kaçınıldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda yayın ve eğitim tecrübesine sahip akademik kadrosu ile bu program Türkiye’deki ve dünyadaki bilgi/düşünce üretimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Sosyoloji Bölümü  Akademik Kadrosu'nun çalışma alanları:

Prof. Dr. Şerif Mardin:  ​Siyasi Düşünceler Tarihi, Tarihsel Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Ferhat Kentel: Modernite, Gündelik Hayat, Yeni Sosyal H​areketler, Kimlikler, İslami Hareketler, Etnik Cemaatler​

​Prof. Dr.Mesut Yeğen​: Milliyetçilik, Vatandaşlık, Kürt Sorunu, Türkiye Modernleşmesi, İdeoloji ve Söylem Analizi​

Doç. Dr. Nurullah Ardıç: Tarihsel Sosyoloji, Orta Doğu’da Din ve Siyaset, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Sosyal Teori, Küreselleşme, Söylem Analizi, Tarihsel-Mukayeseli Yöntem

Yrd. Doç. Dr. Alim Arlı:  Sosyal Teori, İlişkisel Sosyal Teoriler, Pierre Bourdieu, Türk Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Etnografisi, Yükseköğretim Sosyolojisi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan: Çalışma Sosyolojisi, Refah Devleti, Aile, Yaşlanma, Sosyal Demografi, Küreselleşme, Göç

Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse: Siyaset Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi, Çokkültürlülük, İbn Haldun’un Siyasi Düşüncesi

Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy:​​ Şehir Sosyolojisi, Göç, Niceliksel Yöntemler, Mütekabiliyet Analizi, Tarihsel-Kent Coğrafyası, İstanbul​