SİNEMA VE TELEVİZYON

Erken Sinema, Sinema Tarihi, Eleştirel Teori, kültürel Teori, Post-Koloniyel Teori, Dijital Medya, Kültürel Antropoloji, Bilim-Toplum ve Teknoloji Çalışmaları, Alımlama Çalışmaları, Cinsiyet çalışmaları

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, küreselleşen dünyamızda ortaya çıkan yeni iş ve araştırma alanlarına odaklanmanın yanında, İstanbul’da yaşanan deneyimlere, tarihlere ve bunların temsillerine duyarlı bir üniversitede kurulmuş olmanın sorumluluğunu taşıyor. İletişim Fakültesi’nde olmayı seçen öğrencilerimize, yerel ve küreselin getirdiği yeni iş ve araştırma alanlarında öncü bir bilimsel ve mesleki formasyon kazandırmak en büyük hedefimiz.

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Sinema ve Televizyon Bölümü ’nün öğrencilerine sunduğu meslekî ve akademik donanım, içinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarının karşılanması kadar çevremizdeki farklı kültürel coğrafyaların gereksinimlerine cevap verebilen, iletişimin yerel boyutta olduğu gibi uluslararası boyutta da anlam ifade edecek şekilde yapılandırılabilmesine fırsat sağlayan, Batı’dan Doğu’ya doğru yaşanan tek taraflı iletişim akışının eleştirisine ve dengelenmesine yönelik.

Program, ulusal ve uluslararası alanda yayın ve eğitim tecrübesine sahip, dünyadaki ve Türkiye’deki akademik çalışmaları yakından takip eden, iletişim araştırmalarına nitelikli katkılarda bulunan ve antropoloji, yeni medya, kültürel araştırmalar, modernleşme sosyolojisi, sinema tarihi ve estetiği, televizyon sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşan bir akademik kadronun öncülüğünde, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı, alternatif bir öğretim yapılanması sunuyor. Bu bağlamda disiplinler arası çalışmaları ve geçişken uygulamaları mümkün kılan ortak alanlar yaratmayı amaçlıyor.

Yeni çağın iletişim paradigmasına ve görsel kurgusuna estetik ve deneysel bakış önermek isteyen, sorgulayan, yeni iş ve araştırma alanlarını incelemeye niyetli genç beyinlere kapımız her zaman açık…