HUKUK

Osmanlı Hukuku, Anayasa Hukuku, Siyaset Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tahkim, Ceza Hukuku, İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk, Medeni Hukuk, Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi

Hukuk mesleği geçmişten bugüne önemini kaybetmeyen mesleklerdendir. Hukuk fakülteleri ülkemizde son yıllarda sosyal bilimler alanında üniversiteye girmeyi düşünen öğrenciler arasında ilk sırada yer almaktadır. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi de gerek öğretim kadrosu gerek eğitim müfredatı ve öğretim teknikleri itibarıyla emsal hukuk fakülteleöri arasında temayüz etmekte olan bir fakültedir.  Fakültemizin ana hedefi yeterli hukuki bilgi ile donatılmış, lisan bilen, muhakeme yeteneğini geliştirmiş hukukçular yetiştirmektir.  Bu amaca erişebilmek amacıyla fakültemiz gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk literatürüne hakim, konuları itibarıyla iç hukuk ve uluslararası alanda yetkin, gelişmeleri takip edebilen ve öğrencilere aktarabilen, bu alanda önde gelen yerli ve yabancı hukuk fakültelerinde doktora yapmış tecrübeli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.  Sadece teorik bilgi olarak değil aynı zamanda uygulamada da önemli çalışmaları olan bu öğretim elemanları ile Şehir Hukuk Fakültesi Türk hukuk hayatına etki etme noktasında öne çıkmaktadır. 

Fakültemiz özel ve kamu hukuku bölümlerinden oluşmakta olup müfredatını hukukun ulusal ve uluslararası dinamizmine uygun, gelişmeleri takip edebilecek bir formatta yapılandırmıştır.  Bu çerçevede öğretim elemanları Birleşmiş Milletler, Venedik Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, TBMM Kanun Komisyonları, Türkiye Adalet Akademisi gibi bürokratik kurumlarda görev almakta ve çalışmalar yapmaktadırlar. Hukuk fakültesinin temel hedefi ülkemizde hukuk eğitiminin içerik ve tekniğini iyileştirici yöntemlere bünyesinde yer vermek suretiyle bir model oluşturmaktır.  Bu amaçla başlatılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiği memnuniyetle gözlenmekte olup bu hedefe ulaşma konusındaki inancımızı artırmaktadır.

Hukuk Fakültemiz bünyesinde genel kapsamda Osmanlı Hukuku, Anayasa Hukuku, Siyaset Hukuku, Fikri Mülkiyet hukuku, Ticaret hukuku ve tahkim, Ceza hukuku,  İnsan hakları, uluslararası hukuk, medeni hukuk, hukuk sosyolojisi ve felsefesi alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.