Destekli Projeler

Destek aradığınız araştırma konunuz, bir proje fikriniz veya duyurulan çağrılarda çalışma konunuza uygun bir çağrı mı var?

ŞEHİR TTO'ya Hoşgeldiniz!

ŞEHİR TTO olarak, ulusal ve uluslararası fonlara yapacağınız proje başvurularının ve desteklenmesi uygun bulunan projelerinizin de yönetim süreçlerinin her aşamasında sizlere destek olmaktayız. 

Proje teklifi hazırlarken yardıma mı ihtiyaç duydunuz? 

 • Başvuru belgeleri ve ilgili rehberlerin sağlanması
 • Proje ortaklarının aranması
 • Proje hedefleri doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışındaki potansiyel ortaklarla iletişime geçilmesi
 • Etik kurul onayı, ev sahibi kurum desteği, izin belgeleri, Fikri Mülkiyet Hakları üzerine destek sağlanması
 • Proje Bütçesinin Hazırlanması
 • Proje Metninin Kontrolü
 • İmzaların Toplanması
 • Elektronik Başvurularda Teknik Yardım Sağlanması gibi konular için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Proje Sonuçları Açıklandığında Ne Gibi Destekler Veriyoruz? 

 • Proje Sonuçlarının İlgili Araştırmacı ve Yönetim ile Paylaşılması
 • Revizyonlara Yardım Edilmesi
 • Sözleşmelerin İmzalanması

Devam Eden Projenizin Yürütülmesi Konusunda Yardıma mı İhtiyaç Duydunuz?

ŞEHİR TTO Destekli Projelerin, Üniversite işleyişi ve Fon Sağlayan Kurumun kurallarına göre yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamaktadır.

Bu süreçteki,

 • Personel çalıştırma ve ödemeler,
 • Satınalma işlemleri,
 • Harcamaların geri ödenmesi,
 • Projelerdeki durum/bütçe değişikliklerinin yönetilmesi,
 • Finansal raporların hazırlanması ve
 • Proje kapanış işlemlerini

proje ekibi ve ŞEHİR’in diğer ilgili idari birimleriyle koordinasyon içerisinde yürütmekteyiz.

E-bülten