Haberler / Duyurular

TÜBİTAK - 2211 Lisansüstü Burs Programı

25 Haziran 2018 - Pazartesi

TÜBİTAK 2211-A-B-C-E programları

2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, bilim insanlarının yetişmesine, ülkemiz önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları:

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  Türkiye’de doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,

·  Eğitiminin bilimsel hazırlık dahil en geç 6. döneminde kayıtlı olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz.),

·  Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için tezli yüksek lisans mezunu olmak. (Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar doktora burs programına başvuru yapamaz.)

Burs Miktarı: 650/2.800 TL/ay.

Burs Süresi: Tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 48 ay sonunda; bütünleşik doktora öğrenimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.


2211-B Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, bilim insanlarının yetişmesine, ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine, lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçişine, katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları:

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  Türkiye’de doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,

·  Eğitiminin bilimsel hazırlık dahil en geç 6. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz.),

·  Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, normal doktora programında kayıtlı adaylar için tezli yüksek lisans mezunu olmak. (Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar doktora burs programına başvuru yapamaz.)

Burs Miktarı: 1.000/3.000 TL/ay.

Burs Süresi: Tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 48 ay sonunda; bütünleşik doktora öğrenimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.


2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı

Programın amacı; Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek; bilim insanlarının yetişmesine ve ülkemizin önceliklerine, ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları:

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olmak,

·  Tez Önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak,

·  Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için tezli yüksek lisans mezunu olmak. (Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar doktora burs programına başvuru yapamaz.)

Burs Miktarı: 800/3.000 TL/ay.

Burs Süresi: Tezli yüksek lisans sonrası/Lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 36 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.


2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek; bilim insanlarının yetişmesine ve ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları:

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  BİDEB’in yurt içi lisans ve/veya tezli yüksek lisans bursiyeri iken (2210-C ve 2210-D programları kapsamındaki bursiyerler hariç) öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin doktora programına başlamak,

·  Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmak,

·  Lisans sonrası bütünleşik doktora programına kayıt yaptıran adayların, BİDEB lisans bursiyeri olup, lisans programından, program için tanınan normal eğitim süresinden en fazla bir yıl gecikmeli olarak ve 4’lük not sistemi için en az 2,8; 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama  ile mezun olmak,

·  Tezli yüksek lisans sonrası doktora programına kayıt yaptıran adayların, BİDEB yüksek lisans bursiyeri olup başvuruda belirtilen yüksek lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 2,8, 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak.

Burs Miktarı: 650/2.800 TL/ay.

Burs Süresi: Tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 48 ay sonunda; bütünleşik doktora öğrenimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.