Haberler / Duyurular

TÜBİTAK-2210 Lisansüstü Burs Programı

25 Haziran 2018 - Pazartesi

TÜBİTAK 2210-A-B-C-D-E programları

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, bilim insanlarının yetişmesine, ülkemiz önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Burs Miktarı: 550/1.700 TL/ay.

2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, bilim insanlarının yetişmesine, ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine, lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçişine, katkı sağlamaktır.

Burs Miktarı: 700/2.500 TL/ay.

-Başvuru koşulları, burs süresi ve başvuru tarihleri iki program için de aynıdır.

Başvuru Koşulları

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,

·  Eğitiminin bilimsel hazırlık dahil en geç 3. döneminde kayıtlı olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapamaz.),

·  Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

Burs Süresi: Burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 24 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

2210-A programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

2210-B programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.


2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı - 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı

Programın amacı; Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri

destekleyerek; bilim insanlarının yetişmesine ve ülkemizin önceliklerine, ihtiyaç duyduğu

alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  Türkiye’de bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak,

·  Tez Önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak,

·  Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar burs programına başvuru yapamaz.).

Burs Miktarı: 600/2.100 TL/ay.

Burs Süresi: Tezli yüksek öğrenimi için burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 12 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

2210-C programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

2210-D programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.


2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek; bilim insanlarının yetişmesine ve ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

·  T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

·  BİDEB’in yurt içi lisans bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin yüksek lisans programına başlamak,

·  Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmak,

·  Tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıran adayların, BİDEB lisans bursiyeri olup başvuruda belirtilen lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 2,8, 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak,

·  Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

Burs Miktarı: 500/1.700 TL/ay.

Burs Süresi: Burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 24 ay sonunda sona erdirilir.

Başvuru Tarihleri: 15.10.2018 - 02.11.2018.

2210-E programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.