Haberler / Duyurular

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017

27 Şubat 2017 - Pazartesi

Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Başvuru yapacak kurumların projelerinin, kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden, bu çerçevede bu hedef kitlenin eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldıran çalışmaları kapsaması beklenmektedir.

Hedef Kitle 

Ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. 

Sorun Alanı 

Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için TGHP kapsamında desteklenen projelerin eğitim başlığı altında aşağıdaki alanlardan en az birine değinmesi gerekmektedir: 

  • Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi: Bu alanda desteklenecek projelerle eğitimin okul içindeki kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim materyallerinin iyileştirilmesi, öğretmenlere yönelik güçlendirici çalışmalar, öğrencilerin haklarına ve yaşam becerilerine yönelik farkındalık kazanması, yenilikçi eğitim metotlarının geliştirilmesi gibi projeler bu başlık altında desteklenebilir. Okullarda yapılacak fiziksel ya da donanımsal iyileştirme çalışmaları Hibe Programı kapsamına girmemektedir. 
  • Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması: Bu alanda desteklenecek projelerle eğitim sisteminin dışında kalmış ya da eğitime erişimde zorluk yaşayan grupların eğitim sistemine kazandırılması ve eğitime devamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Kız çocukları, mülteciler, engelliler gibi eğitime erişimde farklı nedenlerle sorun yaşayan grupların eğitime erişiminin sağlanması, bu amaçla yürütülecek kapsayıcı eğitim çalışmaları, okula devam oranlarının iyileştirilmesi, okul içi ayrımcılıkla mücadele, aile vb. kilit aktörlerin bilinçlendirilmesi gibi projeler bu başlık altında desteklenebilir. 
  • Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi: Bu alanda desteklenecek projelerle eğitim sistemine dahil olmayan kadın, genç ve engellilerin toplumsal cinsiyet ve insan hakları bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Kadın, genç ve engellileri güçlendirici eğitimler bu başlık altında desteklenebilir. Meslek edindirme eğitimleri Hibe Programı kapsamına girmemektedir. 

Başvuru Tarihleri : 6 Mart - 28 Nisan 2017 

Kimler Başvurabilir? 

Yalnızca T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik: 

  • Dernekler 
  • Vakıflar 
  • Kooperatifler 
  • Üniversiteler 

Hibe Programı’na başvurabilirler. Hibe programına bireysel başvuru yapılamamaktadır

Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir. 

Proje Süresi: En fazla 12 Ay.

Hibe Tutarı ve Bütçe:

Program kapsamındaki projelere verilecek toplam hibe miktarı en fazla 500.000 TL'dir. Proje başına verilecek hibeler aşağıda belirtilen en az ve en fazla tutarlar arasında olacaktır: 

  • En az : 50.000 TL 
  • En fazla : 100.000 TL 

Başvurular, www.sabancivakfi.org adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuruların tamamlanmış sayılması için başvuru formunun doldurulmuş ve Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının “Proje Başvuru Kararı” belgesinin sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. 


Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. 


E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.