Haberler / Duyurular

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (IF) 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

03 Mayıs 2018 - Perşembe

Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı Nisan ayında yayınlandı.

Hem akademik kuruluşlarda hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak üzere başvurulara açık olan çağrıya 12 Eylül 2018 tarihine kadar proje önerisi sunulabilmekte. Marie Skłodowska-Curie Bireysel Bursları (MSCA IF), doktora derecesini almış ya da en az dört yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların dünyanın herhangi bir ülkesine gidişine ya da herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelişine imkân tanımaktadır.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak tüm araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu program için çağrı kapanış tarihi 12 Eylül 2018 olacaktır.)
  • Uluslararası Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. (Bu kural ilgili programa "AB Üye Ülkeler ve Türkiye gibi Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için başvuru yapan araştırmacılar (Reintegration Panel)" ile "araştırma çalışmalarına çeşitli sebepler ile ara verdikten sonra yeniden başlamak üzere başvuru yapan araştırmacılar (CAR Panel)" için son 5 yılda 3 yıldan fazla projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmalarını gerektirir şekilde esnetilmiştir.)

Araştırmacıların Uluslararası Dolaşım İmkanları: Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen yönlerden birisini seçerek proje önerisi hazırlamaları gerekmektedir:

  1. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships - Standart Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden (kısaca 'Avrupa' olarak ifade edilir) araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir. Bu panelden Türkiye’den Avrupa'ya giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Avrupa'dan Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir. Şartları uyan araştırmacılar dilerlerse "Standart Panel" yerine şu üç özel panelden bir tanesine başvurabilirler (hem standart panele hem CAR/RI paneline başvurusu uygun olan araştırmacılar başvuracakları panele kendileri karar verirler): 
    • Kariyere Geri Dönüş Paneli (European Fellowships - Career Restart Panel - CAR): Araştırma alanı ne olursa olsun, son başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 18 ay içerisinde kesintisiz 12 ay boyunca araştırmadan uzak kalmış kişilerin başvurabileceği özel paneldir. (2018 yılı çağrısı için son başvuru tarihi 12 Eylül 2018 olarak dikkate alınmalıdır.) Bu panele başvuracakların bir araştırma kuruluşunda burslu olarak ya da iş sözleşmesi ile araştırma yapmadıklarını ya da hastalık, annelik/babalık izinleri, işsizlik gibi mazeretlerini beyan etmeleri gerekecektir. İş/burs sözleşmeleri olmadan bir kurum adına bir konferansa gönderilmeleri ya da yayın yapmaları söz konusu kesintisiz 12 aylık çalışmama durumunun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu panele başvuranların başvuruları  bu panelin şartlarına uymadığı tespit edilirse diğer panellere yönlendirilecektir.
    • Ülkesine Geri Dönüş Paneli (European Fellowships - Reintegration Panel - RI): Avrupa dışında kalan ABD, Kanada, Çin, Rusya, Malezya vb. herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelen araştırmacılar bu özel panele başvuru yapabilirler. Sunulacak proje önerileri yine en az 12 en fazla 24 ay süreli olabilmektedir. Başvuru koşulu yukarıda da belirtildiği üzere daha esnektir. Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye'de bulunmamış olmaları gerekir. Bu panele başvuracak araştırmacılar Türk olmalı ya da AB üye ve Asosiye ülkelerinde 5 yıl aralıksız yaşamış olmalıdır (long-term resident).
    • Akademik Olmayan Kuruluşlara Başvuru Paneli (Society and Enterprise Panel): Akademik kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar ile aynı panelde değerlendirildiklerinde yayın sayıları bakımından haksız rekabete uğramalarını önlemek adına büyük sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi kuruluşlara gelmek üzere yapılan başvurular bu panelde değerlendirilir. Başvuranlar her milliyetten olabilir. Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye'de bulunmamış olmaları gerekir. Proje kapsamında araştırmaların yürütüleceği kurum akademik olmayan bir kuruluş olmalıdır (sanayi kuruluşu, KOBİ, müze, kültürel kuruluşlar, STKlar, hastaneler, uluslararası örgütler gibi). 
  2. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite/akademik kuruluş ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kuruluşlarına araştırma amaçlı dolaşım sağlamak için bu programdan faydalanabilirler. Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile gidebilir; ancak bu süre sonunda 12 ay mutlaka Türkiye'deki (ya da Avrupa'daki) bir kuruluşa geri dönmeli ve 12 süresince projesini burada devam ettirmelidir. Avrupa dışında geçen 12-24 aylık sürenin ardından sabit 12 ay süreliğine gerçekleştirilen dönüş sırasında da Avrupa Komisyonu desteği devam edeceğinden destek süresi 36 aya kadar çıkabilmektedir. 


Destek Kapsamı

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarını kapsar nitelikte olup; araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile/çocukları olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu kapsamında yer alan zorunlu geri dönüş süresi boyunca da destek devam etmektedir. Bu burslar kapsamında verilen destek kişiyi ve araştırmalarını destekler nitelikte olup, altyapı desteği sunulmamaktadır.

Araştırmacıya:

Yaşam Giderleri Dolaşım Giderleri Aile Katkısı
(Living Allowance) (Mobility Allowance) (Family Allowance)
4880 Avro  600 Avro 500 Avro
Kuruma:

Araştırma, Eğitim Giderleri İdari Maaliyetler
(Research, training and networking costs) (Management and indirect costs)
800 Avro 650 Avro

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. 

E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.