Haberler / Duyurular

M-ERA.NET II - İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

17 Nisan 2018 - Salı

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir.

M-ERA.NET II (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2017 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Proje ön başvurularının 12 Haziran 2018 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması ve Türkiye’den katılan firmalar tarafından 10 Temmuz 2018 Türkiye saati ile 17.00’a kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması gerekmektedir.

2018 Proje Çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'de yerleşik firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir.M-ERA.NET 2018 çağrısı kapsamında çağrıya katılan diğer fon ajanslarının koşulları uygun olduğu sürece Türkiye'de yerleşik firmaların çağrıya katılan diğer ülkelerdeki üniversite/ araştırma kurumları/ enstitüler ve sanayi kuruluşları ile uluslararası ortaklı proje yapmaları mümkündür.

ÇAĞRI KONULARI

 Malzeme Mühendisliği ve İşlemede çok Yönlü Modelleme Çalışmaları (Multiscale modelling for materials engineering and processing)

 Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Ara yüzeyler (Innovative surfaces, coatings and interfaces)

 Yüksek Performanslı Kompozitler (High performance composites)

 Fonksiyonel Malzemeler (Functional materials)

 İleri Malzeme bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)

 Katkı Malzemeleri Üretimi (Materials for additive manufacturing)

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb) Çağrı dokümanından ve https://www.m-era.net/joint-call-2018 internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

Ortak arama için http://www.nmpteam.com/ adresini kullanabilirsiniz.

E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.