Haberler / Duyurular

'İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve UNESCO Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması' projesinin 4. Çalıştayı tamamladı.

20 Temmuz 2016 - Çarşamba

"İBB, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ ve Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü bu proje, İstanbul’un genelini bütüncül bir koruma anlayışı içinde ele almakla birlikte, tarihi merkezleri korumak üzere hazırlanmıştır.

Belirlediği çalışma sahalarını sosyo-ekonomik açıdan incelemek, değerlendirmek ve elde ettiği sonuçlara göre çalıştığı sahalara çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bu proje için, İstanbul’un Fatih, Üsküdar, Eyüp ve Beyoğlu ilçeleri çalışma sahası olarak belirlenmiştir.  Projenin ilerleyişi açısından öncelikle stratejik amaç, vizyon, misyon ve diğer hedefler belirlenmiştir. Projenin İkinci aşamasına gelinen şu dönemde  İstanbul’un tarihi süreçleri göz önünde bulundurularak genel bir çerçevede İstanbul’un mekânsal gelişimi incelenecek ve kültürel miras hakkında dünya örnekleri İspanya ve İtalya odaklı olmak üzere ele alınmaktadır. Projenin yöntemi olarak anket, mülakat, odak grup ve kümeleme analizi gibi farklı araştırma yöntemleri tercih edilirken, bunların yanı sıra çalışma kapsamında kültür mirası hakkında 1’er gün süreli olmak üzere çalıştaylar düzenlenmektedir.Bu çalıştaylar sunulan bildirilerin bir kitap olarak raporlanmasıyla sonlandırılacaktır.

E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.