Haberler / Duyurular

ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

22 Haziran 2016 - Çarşamba

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesinde, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir. Çağrı kapsamında, amacı aşağıda belirtilen tematik alanlarda projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

Tematik Alan

Amaç

Zincir Entegrasyonu

Toplum duyarlılıklarını gözeten ilgili vaka analizlerinin de yer aldığı, CO2 yakalama, taşıma ve depolama zincirinin entegrasyonundaki boşlukları doldurmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Yakalama

Etkili, düşük maliyetli, yüksek operasyonel esnekliğe sahip ve enerji etkin CO2 yakalamaya yönelik ileri teknolojiler

Taşıma

Enerji üretimi için Avrupa’nın mevcut CCS tesislerine boru hatları ve gemi taşımacılığı yoluyla CO2 taşınmasına yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Depolama

İlgili depolama alanlarında ve çevresinde ölçüm, izleme ve doğrulama (MMV) araçları ve metotlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri

Kullanım

CO2 yakalama ve depolama faaliyetlerini uygun hale getiren diğer iş modellerinin ve beklenen gelir akışlarının araç olarak kullanıldığı teknolojiler

Son Başvuru Tarihi: Başvuru ve değerlendirmenin iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği programa ilk aşama ön önerilerini 07 Eylül 2016 (13:00:00 CEST) tarihine kadar gönderebilirsiniz. 

Başvuru Kuralları:  Başvurular en az iki ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından başvuru sistemi kullanılarak sunulmalıdır. Çağrı metni için tıklayınız.

Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu ufuk.atay@tubitak.gov.tr adresine iletmeniz beklenmektedir.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, TÜBİTAK ön başvuru belgelerini 09 Eylül 2016 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve  değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ACT ERA-NET projesi ve 2016 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.act-ccs.eu adresinden ulaşılabilir. 

E-bültenimize üye olmak için e-postanızı bırakın.