Öğrencilere

TÜBİTAK gibi bazı kamu kurumlarıyla ve birçok vakıf lisans ve lisansüstü düzeyde çalışmalarına devam öğrencilere destek vermektedir.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, eğitimleri sırasında veya araştırma projelerini yürütmek için faydalanabilecekleri programlar hakkındaki bilgilere aşağıdaki menülerden ulaşabilir, detaylı bilgi için Ofismizle bağlantıya geçebilirsiniz. 

Parlak fikirlerinizi hayata geçirmek istiyorsanız mutlaka Kuluçka Merkezimizi ziyaret edin! 

Eğitiminiz süresince faydalamak üzere burs mu arıyorsunuz?

Lisans ve Lisansüstü Eğitim Hayatının Farklı Aşamalarında Başvurulabilecek Burslar

Eğitim-öğrenim sürecinin farklı aşamalarında farklı amaçlar için verilen çeşitli burslar bulunmaktadır. Bu burslar hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler aşağıdaki tabloları inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2205 Yurt içi Lisans Burs Programı Yarışmalarda veya LYS sınavında derece alıp, temek blimlerde ÇAP yapan lisans öğrencilerine destek sağlanmaktadır. 9 Eylül 2016’ya kadar beklenmektedir.
TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Belirtilmiş alanlara yönelik tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri desteklemektir. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır.

Türkiye’de eğitim görmek veya araştırma yapmak isteyen Uluslararası bir öğrenci misiniz?

Yabancı Uyluklu Öğrencilerin Başvurabileceği Burslar

Türkiye’de yaşayan uluslararası öğrenciler, eğitimlerine devam etmek veya araştırmalarını ilerletebilmek amacıyla destek almak için aşağıdaki programları inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2216 Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.

Eğitiminizi yurt dışında sürdürmek için bursa mı ihtiyacınız var?

Yurt Dışı Eğitim Bursları

TC vatandaşı olup, lisansüstü eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen genç araştırmacılar başvuru yapmak için aşağıdaki programları inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Yurt dışında doktora yapmak isteyen lisans son sınıf, mezun, yüksek lisans öğrencisi veya mezunu T.C. vatandaşlarına verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 2214-B Yurt-Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup, yurtdışında bir 12 aya kadar araştırma yapmak isteyenlere verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yurtdışında araştırma yapmak isteyen doktoralı araştırmacılar için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.

Araştırma projeniz için destek mi arıyorsunuz?

Araştırma Proje Destekleri

Lisans, lisansüstü ve doktora sonrası araştırma projelerinde hibe desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler ve araştırmacılar aşağıdaki destek programlarını inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı Öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlanmaktadır. Ekim 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Bitirme Tezi Destekleme Programı Sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezlerine verilmektedir. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 2214-A Yurt-Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilere araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında karşılamaları için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 2214-B Yurt-Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup, yurtdışında bir 12 aya kadar araştırma yapmak isteyenlere verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 3 üst başlıkta destek verilmektedir. Çağrı bazında değişmektedir.
E-bülten