Kurum ve İşletmelere

ŞEHİR TTO, akademisyenlerinin işbirliği içerisinde bulunduğu firmalarla ortak olarak yürüttüğü projelere fon sağlanması sürecinde de destek vermektedir.

İşletmelerinizde yürütülen AR-GE faaliyetleri ve Akademisyenlerle yürütmek istediğiniz ortak projeler için faydalanabileceğiniz desteklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Geliştirmek istediğiniz yeni ürün ve teknolojiler için destek mi arıyorsunuz?

Yeni Ürün ve Teknoloji Destekleri

Yeni geliştirecekleri ürün ve teknolojiler için destek almak isteyen işletmeler aşağıdaki programları inceleyebilirler. 


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kalite veya standardının yükseltilmesi; veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için destek verilmektedir. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Çağrı bazında değişmektedir. -
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Sürekli açıktır. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -

Alanında öncü bir Ar-Ge laboratuvarı mı kurmak istiyorsunuz?

Ar-Ge Altyapısı için Destek Mekanizmaları

Ar-Ge altyapısı kurmak veya mevcut altyapısını geliştirmek isteyen kurumlar aşağıdaki destek programlarını inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Altyapı projeleri desteklenmektedir. Sürekli açıktır. -
İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Farklı alanlarda açılan çağrılarla projeler desteklenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma Altyapıları Avrupa sanayisinin teknolojik temelinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut araştırma altyapılarının kullanımının optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.

Uluslararası ortaklarınızla yapacağınız proje için desteğe mi ihtiyacınız var?

Uluslararası Proje Destekleri

Yurtdışındaki ortaklarıyla birlikte proje yapmak isteyen işletmeler aşağıdaki destek programlarını inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uluslararası ortaklarla başvurabileceğiniz bir programdır. Sürekli açıktır. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Risk Finansmanına Erişim Programın amacı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri finansal problemlerin önüne geçmek ve bu sayede özel sektörün Ar-ge ve inovasyon yatırımlarını artırmaktır. Çağrı bazında değişmektedir. -

Projelerime fon sağlamak istiyorum.

Gelin Size en uygun programı beraber seçelim!

Büyük Sanayi ve KOBİ ölçeğindeki firmaların ihtiyaçları doğrultusunda doğru projelere yönlendirilmesi ve proje çıktılardan değer yaratılması ŞEHİR TTO’ nun önceliklerindendir.Hibe projeleri hedef kitlesi, beklenen çıktıları, desteklediği kalemler, ortaklık yapıları, bütçe sınırları, hak paylaşımı yaklaşımı vb. yönlerden farklı özellik içermektedir. Gelin Size en uygun programı beraber seçelim! Doğru hibe programlarını seçmek ve sürdürülebilir işbirliği sağlayabileceğiniz ortaklıklara dahil olmak amacı ile ŞEHİR TTO uzmanları firmalar ile birebir çalışmayı tercih etmektedir. Bunun yanında süreci kolaylaştırmak amacı ile “Fon Aracı” üzerinden ön bilgi almak isteyen firmaları da yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Teknolojimi/Firmamı Değerlendirmek İstiyorum.

Teknolojinizi inceleyelim, değerlerinizi maksimum kullanın!

Firma ölçeğiniz ne olursa olsun sahip olduğunuz teknolojiyi ve bilgiyi tanımlamak ve bunu firmanızın vizyonu doğrultusunda değer yaratacak konuma getirmek amacı ile ŞEHİR TTO özelleştirilmiş servisler sunmaktadır. Firmaların hedefleri ve yapabilirlikleri dikkate alınarak yönlendirilebilmeleri amacı ile ilgili sektörde tecrübeli araştırmacılar ile ziyaretler düzenlenerek inovasyon kapasiteleri belirlenmektedir. Teknoloji Değerlendirme Ar-Ge projelerinizin çıktıları yeni pazarlara girme özgürlüğünüzü tespit etmek ve yasal koruma gerekliliğini ortaya koymak üzere öncelikli olarak incelenmelidir. Değerlendirme çalışmaları ticari potansiyelin ortaya konması, yeni pazarların belirlenmesi, pazara giden yolda doğru ortaklıkların belirlenmesi kapsamında genişletilerek sahip olunan teknolojiden maksimum değer yaratılması amaçlanmaktadır. Fikri Mülkiyet Hakları Denetimi ve Yönetimi Firma olarak sahip olduğunuz değerin farkında mısınız? Stratejik hedefleriniz doğrultusunda pazarda yerinizi korumak için yasal koruma yollarını kullanmıyorsanız ya da daha iyi kullanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Firma özelinde ve gizlilik sözleşmesi altında, firmanın, FMH farkındalığının arttırılmasına yönelik farklı seviyelerde eğitimler, sahip olduğu FMH’ı belirlemek amacı ile özel çalışma gruplarının oluşturulması ve firma FMH stratejisinin belirlenmesi amacı ile hizmet sağlanmaktadır. TTO tarafından sunulan eğitimler; ·  FMH Temelleri ·  FMH İleri Seviye ·  FMH Denetim Çalıştayı ·  Teknoloji Değerlendirme ·  FMH Yönetimi Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Firmaların hedefleri ile kapasitelerinin, iş süreçlerinin ve kültürlerinin uyumlu olarak gelişmesi firmanın sürdürülebilirliği için son derece önemlidir. Bu kapsamda yapılan ziyaretler ile firmanın ihtiyaçları tespit edilerek adımsal iyileştirmeler desteklenmekte ve doğru danışmanlıklar eşleştirilmektedir.

Yeni Pazarlar, Yeni Ortaklar Arıyorum.

Yeni Pazarlar, Yeni Ortaklar Arıyorum.

ŞEHİR TTO, sahip olduğu ulusal ve uluslararası çözüm ortakları ile beraber mevcut pazarlarını büyütmek ve yeni pazarlara giriş yapmak isteyen firmalara destek vermektedir. Dahil olduğu teknoloji ve iş platformları ile yeni pazarların belirlenmesi ve pazara girişi kolaylaştırıcı ortaklıkların kurulması için hizmet sunmaktadır.

Danışmanlık ve Altyapı Hizmetlerine ulaşmak istiyorum.

Danışmanlık ve Altyapı Hizmetlerine ulaşmak istiyorum.

Üniversite – Sanayi İşbirliğinde asıl işin eşleştirme sonrasında sürdürülebilir bir ilişki yaratmakta ve yapılan çalışmalardan değer üretmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda kurgulanan 5 aşamalı sistem farklı araçlarla desteklenmektedir. Eşleştirmeyi kolaylaştırmak amacı ile araştırmacılarımızın güncel çalışma konularına “ŞEHİR’de Araştırma Odakları” ndan ulaşabilirsiniz. Test ve laboratuvar altyapımız hakkında güncel bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Ar-Ge potansiyelini arttırmak isteyen bir KOBİ misiniz?

KOBİ Destekleri

Yeni ürün veya teknoloji geliştirmek amacıyla Ar-Ge projesi yapmak isteyen kurumlar aşağıdaki destek programlarını inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarını amaçlayan yüksek destek oranlı programdır. Sürekli açıktır.
AB COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -

Öğretim üyesi ortaklarınızla yürütmek istediğiniz projeler için destek mi arıyorsunuz?

İşletmelerin Ar-Ge Projelerinde Akademisyenlerin de Katkı Sağlayabilir

Araştırma Geliştirme projelerinde araştırmacılarla birlikte çalışmak isteyen işletmeler aşağıdaki programları inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Akademide üretilen bilginin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlayan projeler desteklenmektedir. Sürekli açıktır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı dinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Sürekli açıktır. -
E-bülten