Akademisyenlere

2010 yılından itibaren ŞEHİR’de yürütülen 66 projenin toplam destek miktarı yaklaşık 18,8 Milyon TL’dir. Bu projelerden 47 proje TÜBİTAK fonları tarafından desteklenirken, 11 proje FP7, H2020, ERASMUS+ gibi AB fonları, 6 proje İSTKA,  2 proje de diğer ulusal fonlarca desteklenmiştir.

ŞEHİR TTO’nun amaçlarından biri de araştırmacılarımızın yürütmekte oldukları projeleri için ulusal ve uluslararası fonlardan maksimum düzeyde faydalanmalarıdır. Proje Geliştirme, Sözleşme ve Müzakere ile Proje Yönetimi aşamalarında araştırmacılarımıza verdiğimiz desteklerle, araştırmacılarımızın vakitlerinin büyük kısmını araştırmalarına ayırmaları hedeflenmektedir. Bu süreçlerde verdiğimiz hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye Odaklarımız sayfasından ulaşabilirsiniz.

Proje geliştirme sürecinde, öğretim üyesi ve araştırmacılarımızın yetkinlikleri ve araştırma konularıyla ilgili  olarak hazırlamış olduğumuz Yetkinlik  Havuzumuz sayesinde başvuruya açık programlarla, ilgili Öğretim üyelerinin eşlenmesi mümkün olmakta ve eşleşen araştırmacılarımız ayrıca birebir bilgilendirilmektedir. Bunun yanında, bu süreç ayrıca akademisyenlerimizden gelen talepler doğrultusunda, kendileri için uygun destek programlarının aranması şeklinde de yürütülebilmektedir.

Proje fikrinize destek mi arıyorsunuz?

Bireysel Başvurulara Açık Olan Programlar

Projeleriniz için ulusal veya uluslararası projelere bireysel başvurularda bulunmak istiyorsanız, aşağıdaki programları inceleyebiliriz. Bu programların birçoğuna bireysel olarak başvurabilmekle beraber, isterseniz akademik veya sanayi ortaklarınızı da projelerinize dahil edebilirsiniz.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Tüm alanlardaki bilimsel projeler için bu programdan faydalanılabilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projeleri desteklenemektedir. Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.
TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi sağlayan projeler desteklenmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Daha önce ARDEB projesinde yürütücülük yapmamış olan araştırıcıların teşvik edilip, desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sürekli açıktr.
TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Doktora ya da uzmanlık derecesini alan araştırmacıların farklı illlerdeki farklı kurumlarda araştırma yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Eylül 2016'da beklenmektedir.

Kariyer Gelişim veya Doktora sonrası çalışmalarınız için fona mı ihtiyacınız var?

Doktora sonrası faydalanabileceğiniz destekler

Doktora derecelerini yeni almış olan araştırmacılarımız bağımsız araştırmacı olarak yapacakları çalışmaların desteklemesi için oluşturulmuş Kariyer Gelişim programlarından veya yurtiçi/yurtdışında yapmak istedikleri doktora sonrası araştırmaları için aşağıda verilen programlardan faydalanabilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Daha önce ARDEB projesinde yürütücülük yapmamış olan araştırıcıların teşvik edilip, desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Doktora ya da uzmanlık derecesini alan araştırmacıların farklı illlerdeki farklı kurumlarda araştırma yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Eylül 2016'da beklenmektedir.
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yurtdışında araştırma yapmak isteyen doktoralı araştırmacılar için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.

Farklı ülkelerde çalışma yapmak için Dolaşım Destekleri mi arıyorsunuz?

Türkiye’ye dönmek veya bir süre için çalışmalarınıza yurtdışında mı devam etmek istiyorsunuz?

Yurtdışından gelip çalışmalarını Türkiye’de sürdürmek veya Türkiye’de yürüttüğü çalışmalarına bir süre yurtdışında devam etmek ve uluslararası dolaşım desteklerinden faydalanmak isteyen araştırmacılarımız aşağıdaki destekleri inceleyebilirler.Ayrıca TÜBİTAK 2221, 2216 gibi programlara yurtdışından Üniversitemize davet etmek istediğinizi araştırmacılara destek sağlamak için başvurabilirsiniz.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı Yurt dışından Türkiye’ye dönen T.C. vatandaşı araştırmacılar faydalanabilirler. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destekleme Programı Son 3 yılın 12 ayını Türkiye’de geçirmemiş olan her milletten araştırmacılar bu programa başvurabilirler. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır.
TÜBİTAK 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabatical) Biliminsanı Destekleme Programı Bir haftayla 12 ay arasında Türkiye’de çalışma yapmak isteyen konuk bilim insanları desteklenmektedir. Her ayın son iş gününe kadar yılda 12 kez başvurulabilir.
TÜBİTAK 2216 Uluslararası Araştırmacılar için Araştırmacı Burs Programı Doktoralı veya yurtdışında doktora yapan araştırmacılar başvurabilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
AB - H2020 MSCA-IF-2017 Marie Sklodowska Curie - Individual Fellowships Üç farklı panelde (EF, CAR, RI) hareketlilik gösteren araştırmacılar başvurabilirler. Çağrı bazında değişmektedir.
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yurtdışında araştırma yapmak isteyen doktoralı araştırmacılar için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir.
AB - H2020 MSCA-ITN-2017 Marie Sklodowska Curie - Initial Training Networks Üç farklı programla araştırma ve eğitim programları desteklenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB - H2020 MSCA-COFUND-2017 Marie Sklodowska Curie - Cofunding of Regional, National and International Programmes Türkiye’ye geri dönmek koşuluyla yurtdışında 36-60 ay araştırma yapmak isteyenler başvurabilirler. Çağrı bazında değişmektedir.
AB - H2020 MSCA-RISE-2017 Marie Sklodowska Curie - Research and Innovation Staff Exchange Scheme Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının en az 3 tanesinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak araştırma projeleri kapsamında personel hareketliliği gerçekleştirilebilir. Çağrı bazında değişmektedir.

Yurt içindeki ortaklarınızla birlikte proje başvurusunda mı bulunmak istiyorsunuz?

Ortaklarınızla Yürüteceğiniz Projelere Ulusal Fon Kaynakları mı Arıyorsunuz?

Türkiye’deki yerleşik kurumlarla (kar amacı güden, kamu kurumu, STK, dernek ...vb) birlikte proje yapmak isteyen araştırmacılarımız aşağıdaki destekleri inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Farklı dönemlerde çıkılan çağrılarla belirlenen öncelikli alanlardaki projeler destelenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir.
TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Kamu Kurumlarının ihityaçlarının Ar-Ge çalışmalarıyla karşılanması üzerine çağrılara çıkılmaktadır. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır.
İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Farklı alanlarda açılan çağrılarla projeler desteklenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. -

Sanayiyle birlikte mi çalışmak istiyorsunuz?

Sanayi Ortaklarınızla Başvurabileceğiniz Fon Kaynaklarına mı İhtiyacınız Var?

Üniversitede yapacağı projenin bir kısmını sanayide gerçekleştirmek isteyen, sanayide gerçekleşen bir projeye, bireysel olarak ya da kurumun altyapısıyla dahil olmak isteyen ya da sanayi ile ortak proje yapmak isteyen araştırmacılarımız aşağıdaki destekleri inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla yerli sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlayan projeler desteklenmektedir. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarını amaçlayan yüksek destek oranlı programdır. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amacıyla kurgulanmıştır. 1 Temmuz - 31 Aralık 2016 tarihleri arasındadır.
TÜBİTAK 1007 Kamu kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destek Programı Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmeleri amaçlanmaktadır. Sürekli açıktır. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.

Araştırmalarımı Sanayiye ulaştırmak istiyorum.

Ön Patent Araştırması ve Sanayici Eşleştirmesi

Araştırmaların sanayiye uygulanabilir olması ve ticarileştirme kriterlerini de dikkate alarak geliştirilebilmesi, sanayinin projeye en erken aşamada dahil olmasını gerektirmektedir. Araştırma fikirleri projelendirme öncesi iki ana faaliyet ile desteklenmektedir. Ön Patent Araştırması Avrupa’da Ar-Ge projelerinin %30-%40’ının daha önce gerçekleştirilen projeler olduğu belirtilmektedir. Tekerleği yeniden icat etmemek için bütün Araştırma projeleri öncesinde patent veritabanlarının taranması ve proje fikrinin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanayici Eşleştirmesi Üniversite – Sanayi İşbirliğinde asıl işin eşleştirme sonrasında sürdürülebilir bir ilişki yaratmakta ve yapılan çalışmalardan değer üretmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda kurgulanan 5 aşamalı sistem farklı araçlarla desteklenmektedir.

Uluslararası projelerde mi yer almak istiyorsunuz?

Uluslararası Ortaklarınızla Yürüteceğiniz Araştırmalara Fon mu Arıyorsunuz?

Araştırmalarını yurt dışındaki kurum veya gruplarla birlikte gerçekleştirmek isteyen araştırmacılarımız aşağıdaki destekleri inceleyebilirler. Avrupa Birliği H2020 programındaki çağrıların birçoğuna başvurular, uluslararası ortakların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından yapılmaktadır. H2020 programlarında yer almak isteyip ortak arayan araştırmacılarımız, uygun konsorsiyum bulunması konusunda da Ofisimizle bağlantıya geçebilir.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bireysel takımların yürüttüğü öncül araştırmalar Programın amacı bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırmayı destekleyerek Avrupa’da mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmektir. 5 farklı tipte destek sunulmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Yeni ve Gelişen Teknolojiler Bilim ve mühendislikten doğan yüksek riskli araştırmalar ile yeni ve çığır açıcı teknolojiler keşfedilmesini amaçlanmaktadır. 3 farklı faaliyet alanı vardır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 3 üst başlıkta destek verilmektedir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma Altyapıları Avrupa sanayisinin teknolojik temelinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut araştırma altyapılarının kullanımının optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın desteklenmesi ile Avrupa sanayinin rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır. Rekabetin ICT alanındaki gelişmelere liderlik edilerek gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı Programına amacı, Avrupa sanayinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Biyoteknoloji Program çerçevesinde yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek ile tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı sağlamaktır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Uzay Programın amacı, karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulmasına katkı sunmak ve Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirmektir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Risk Finansmanına Erişim Programın amacı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri finansal problemlerin önüne geçmek ve bu sayede özel sektörün Ar-ge ve inovasyon yatırımlarını artırmaktır Program kaldırılmıştır. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 - Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Programın amacı, güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmektir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 - Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım-Mobility for growth/Green Vehicles/Exploratory Research Programın amacı, ulaşım sektörünün çevreye olan zararlı etkisi, fosil yakıtlarına olan bağımlılık, trafik sıkışıklığı, erişilebilirlikte yaşanan güçlükler vb. toplumsal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı, temiz ve bütünleşik çözümler üreterek yeni ulaşım sistemleri geliştirmektir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 - Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Programın amacı artan küresel nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynak ve su verimli, iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi ve toplum yaratmak ve hammaddelerin sürdürülebilir teminini sağlamaktır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 - Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünya’da Avrupa- Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar Programın amacı,ekonomik krizin üstesinden gelmek adına yeni stratejiler ve yönetişim mekanizmaları geliştirmek, Avrupa’yı tehdit eden demografik değişimlere karşı direnci artırmak, yeni gelişen yenilik modellerini desteklemek ve Avrupa’nın kültürel mirasını daha iyi anlamak yolu ile ortak değerler yaratılması sürecine katkıda bulunmaktır. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır.
AB H2020 - Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli Toplumlar- Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Programın amacı temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler, organize suç ve dijital suçlar gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmektir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 – Diğer Alanlar Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplumla bilim arasında verimli bir işbirliği kurulması hedeflenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 – Diğer Alanlar Ortak Araştırma Merkezleri Programın amacı, AB politikalarına, müşteri odaklı, kavramsal, gelişimci, uygulanabilir ve izlenebilir özelliklerde bilimsel ve teknolojik destek sağlamaktır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 – Diğer Alanlar Mükemmelliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Programın amacı, Ar-Ge konularına yapılan yatırımları arttırmak ve AB üyesi ülkelerin güçlü yönlerin yayılmasını sağlamaktır. Çağrı bazında değişmektedir.
COST COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology) Aksiyonları Ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. Aksiyonlara sürekli katılım sağlanabilir. -
ERA-NET ERA-NET ERA-NET Avrupa Birliği üyesi ve asosiye ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflemektedir Çağrı bazında değişmektedir. -
TÜBİTAK İkili İşbirlikleri İkili Proje Destekleri Çeşitli ülkelerle imzalanan ikili işbirliği anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. Program bazında değişmektedir. -
AB H2020 Nanoteknoloji-Horizan Price Materials for Clean Air 6. ve 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan NMP Alanı’nın amacı, Avrupa sanayinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Bunun hem yeni, yüksek teknolojiye sahip sanayiye, hem de daha yüksek değerli, bilgiye dayalı geleneksel sanayiye faydası olacaktır. 26.01.2017-23.01.2018
AB H2020-Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah-Horizan Price Better Use of Antibiotics Hastalıkların tanımlanması, teşhisi, yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve entegre sağlık hizmetinin sunumuyla ilgili projeler desteklenmektedir. 10.03.2015-16.08.2016
AB H2020-Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenilirliği ve Sürdürebilirliği Tarım, Deniz ve Denizcilik Araş. ve Biyoekonomi-Bio Based Industries/Blue Growth/Sustainable Food Security/Inno. Sust. Incl. Bioe Programın amacı, güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedariği ile sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir. Çağrı bazında değişmektedir.

Yeni bir altyapı kurmak ya da mevcut altyapınızı geliştirmek mi istiyorsunuz?

Altyapı Destekleri

Birçok hibe destek programında altyapılardan ziyade araştırma-geliştirme faaliyetleri desteklenmektedir. Ancak kurmak veya geliştirmek istediğiniz araştırma altyapılarına destek sağlamak üzere mevcut olan aşağıdaki programları inceleyebilirsiniz.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Farklı alanlarda açılan çağrılarla projeler desteklenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. -
Kalkınma Bakanlığı KB Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı Yeni araştırma altapılarının kurulması veya mevcut olanların geliştirilmesi için destek sağlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma Altyapıları Avrupa sanayisinin teknolojik temelinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut araştırma altyapılarının kullanımının optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.

Etkinlik düzenlemek veya yurtiçi/dışındaki etkinliklere katılmak mı istiyorsunuz?

Etkinlik Destekleri

Bilimsel Etkinlik düzenlemek, veya yurtiçi/dışı etkinliklere katılmak için özellikle TÜBİTAK tarafından sağlanan birçok destek mekanizması bulunmaktadır. Etkinlik Düzenlemek için; TÜBİTAK 2229, 2223-B/C/D, 2237, 1503 programları ile H2020 Marie Skłodowska Curie Araştırmacı Gecesi Etkinliği programı Yurtiçi/dışı Etkinliklere Katılmak için; TÜBİTAK 2224-A/B, Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği için aşağıda da özet bilgileri verilen programları inceleyebilirsiniz. Ayrıca bilimin topluma ulaştırılması için yapmak istediğiniz faaliyetler için de TÜBİTAK’ın 4004, 4005, 4007, 5000 programları ile H2020’deki Toplum ile ve Toplum için Bilim, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımının Genişletilmesi program çağrılarını inceleyebilirsiniz.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Türkiye’de lisansüstü eğitimlerine veya doktora sonrası çalışmalarına devam eden araştırmacıların yurtdışı etkinliklere katılmaları için kısmı destek verilmektedir Programa her ay başvuru alınmaktadır.
TÜBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Yurtiçinde gerçekleştirilecek etkinliklerde bildiri/poster sunumu yapacak olan genç araştırmacıların yol, konaklama ve etkinlik katılım ücretleri için kısmi destek sağlanmaktadır. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK - Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Etkinliklere destek sağlanmaktadır. Sürekli açıktır. -
TÜBİTAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Toplam süresi 3 haftayı geçmeyecek etkinliklere destek sağlanmaktadır. 4 Kasım 2016 son başvuru tarihidir.
TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Belirlenen alanlarda düzenlenecek etkinliklere destek sağlanmaktadır. Henüz açıklanmamıştır.
TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenecek uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik projeler destenemketedir. 2016 yılının ikinci çağrıları henüz açıklanmamıştır.
TÜBİTAK 2223-B Yurt içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır. Ekim 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Yurt içinde düzenlenecek uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir. Kasım 2016’da beklenmektedir.
TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı Farklı uzmanlık alanlarındaki araştırmacıların bie araya gelmesi için düzenlenecek kapsamlı proje pazarı etkinliklerine destek sağlanmaktadır. Sürekli açıktır.
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Program kapsamında, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılması, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Henüz açıklanmamıştır.
TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Program kapsamında, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması amaçlanmaktadır. Henüz açıklanmamıştır.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı Sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanacağı etkinlikler desteklenmektedir. Henüz belirlenmemiştir.
TÜBİTAK 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı Program ile lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020-MSCA-NIGHT H2020- Araştırmacı Gecesi Etkinliği Bu program kapsamında AB üye ve Asosiye Ülkelerde her yıl Eylül ayının son Cuması araştırmacılar ile toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek; gençleri bilime teşvik eden tek gecelik bir etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 – Diğer Alanlar Mükemmelliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Programın amacı, Ar-Ge konularına yapılan yatırımları arttırmak ve AB üyesi ülkelerin güçlü yönlerin yayılmasını sağlamaktır. Çağrı bazında değişmektedir.
AB H2020 – Diğer Alanlar Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplumla bilim arasında verimli bir işbirliği kurulması hedeflenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. -

Akademik yayınlarınıza veya patentlerinize teşvik mi almak istiyorsunuz?

Yayın – Patent Teşvikleri

Yayınlarınız için alabileceğiniz teşvikler yanında patent başvurularınız sırasında faydalanabileceğiniz destekler için aşağıdaki programları inceleyebilirsiniz.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK UBYT UBYT Yayın Teşvik Programı Yapılan yayınlar, etki derecelerine göre desteklenmektedir. Sürekli açıktır. -
TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı Ulusal ve uluslararası patent başvurularının arttırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenmektedir. Sürekli açıktır.

Akademik çalışmalarınızla ödül alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ödüller

Yüksek etkili bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve özendirilmesi için oluşturulmuş ödül programları hakkında bilgi almak için aşağıdaki programları inceleyebilirsiniz.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK BTÖ Bilim, Teşvik ve Özel Ödülleri Önemli bilimsel başarılara imza atmış akademisyenler ödüllendirilmektedir. 15 Aralık 2015 -
TÜBİTAK PPÖ Proje Performans Ödülü ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacıları ödüllendirilmektedir. Sürekli açıktır. (Proje sonuç raporunun kabulünün ardından 3 yıl içinde yapılabilmektedir.) -
TÜBA GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülmektedir. Dönem bazında değişmektedir. -
TÜBA TEÇEP Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı Üniversitelere yönelik Türkçe telif eser yazanları veya yabancı bir dildeki eseri düzgün ve anlaşılır bir Türkçe kullanarak çevirenler ödüllendirilmektedir. Dönem bazında değişmektedir. -

H2020 Başvurularınız için TÜBİTAK desteklerinden faydalanmak ister misiniz?

TÜBİTAK H2020 ve COST programları için ne gibi Destek ve Ödüller veriyor?

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın uluslararası işbirliği programlarına katılımı kolaylaştırmak ve özendirmek amacıyla oluşturduğu Destek ve Ödül Programları hakkında bilgi almak isteyen araştırmacılarımız aşağıdaki destekleri inceleyebilirler.


Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK - Seyahat Desteği Proje Yürütücüsü adaylarına proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları gibi etkinliklere katılım için seyahat desteği verilmektedir. Seyahatten en az 15 gün önce veya seyahat gerçekleştikten sonra 1 ay içinde yapılabilmektedir. -
TÜBİTAK - MC ve ERC Proje Ön Değerlendirme Desteği Marie Skłodowska-Curie ve ERC programlarına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla verilecek desteklerdir. Dönem bazında değişmektedir. -
TÜBİTAK - Koordinatör Olma Destekleri Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Hizmeti Desteği veya Proje Ön Değerlendirme Hizmeti Desteği’ni kapsamaktadır. Talep edilen destek bazında değişmektedir. -
TÜBİTAK - Eşik Üstü Ödülü H2020’ye sunulan her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puan alan proje önerilerine verilecek olan ödüldür. Dönem bazında değişmektedir. -
TÜBİTAK - Başarı Ödülü Başarı ödülleri, H2020’ye sunulup desteklenmesi uygun bulunan proje önerileri için verilmektedir. Dönem bazında değişmektedir. -
E-bülten