Kuruluş

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2010 yılında kurumun ilk stratejik planına göre yola çıkmış ve 2011 yılında ISTKA projesinin kazanılmasıyla resmi olarak kurulmuştur. Geçtiğimiz süre içinde 2014 senesinde Kuluçka Merkezi incuba.city`i açarak türünün ilk örneği olarak 2014'de teknoloji odaklı girişimcilere yoğunlaşan özgün hızlandırıcı modelini ortaya çıkartmıştır. Modeli aynı sene USİMP Kongresinde poster olarak yayımlamıştır. TUBİTAK, AB, ISTKA, SANAYİ ve KAMU projeleri süreçlerini 2016'da aldığı ISO:9001 belgesiyle kurumsallaştırmıştır. 2016 senesi itibariyle 5 sene içinde toplam 100+ proje ile 30+ milyon TL portföyüne ulaşmıştır.

Kurulum aşamasında AB Bilim Politikası dokümanları, BTYK kararları gibi belgelerin ışığında Üniversite’nin 1. Stratejik planına Teknoloji Transfer Ofisi kurulumu önceliği konmuştur. Stratejik plana uygun olarak ŞEHİR TTO 2010 yılında Önder Yılmaz liderliğinde, 1 koordinatör, 1 uzman , 1 proje asistanı, 1 akademik danışman  ve 1 sektörel danışman ile yola çıkmıştır. 

2010 yılında açılan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ilk çağrısına yazılan “ŞEHİR TTO Kurulumu” isimli projenin başarılı bulunmasıyla 2011 yılında resmi olarak kuruluşu gerçekleşmiştir. Alınan bu ilk hibe desteği ofisin altyapısını güçlendirmiş ve ŞEHİR TTO 4-modül modelinin ilk denendiği süreç olmuştur. 12 aylık projede Türk TTO'ları içinde ilk Yetenek Yönetimi ve Proje Yönetimi Portali geliştirilmiş ve o senelerde sanayi ihtiyaçları ile akademik yetenekler arası eşleştirme yapabilen bir çözüme kavuşmuştur. Projede belirlenen tüm performans hedeflerini aşarak projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Kuruluş aşamasında üniversitenin yeni bölümlerinin açılması, müfredatın belirlenmesi yeni kampüs ve laboratuvar gibi altyapı çalışmalarında ŞEHİR TTO ilgili çalışma ve raporlarla destek olmuş ve kurumun bilimsel ve sanayi projelerini arttırmaya yönelik çabaya girmiştir. Bu dönem içinde kurumun TÜBİTAK ve ISTKA proje başvuru ve yönetim süreçleri kurumsallaştırılmış ve verilen hizmetle proje adetleri hızla artmaya başlamıştır.

2012 yılına geldiğimizde aktif proje sayısı 24'e ve toplam bütçe de 2 milyon TL’ye ulaşmıştır. TÜBİTAK’ın 2007-2012 arasında AB 7. Çerçeve performans raporunda ŞEHİR, akademisyen sayısına oranlandığı sıralamada Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer almayı başarmıştır.

Sürekli artan bilimsel çıktılarımız, proje sayılarımız ve TTO'nun varolması ile ŞEHİR, ilki 2012 yılında açıklanan Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'ne 2013 yılında 50. olarak girerek TÜBİTAK’ın TTO’ları desteklemek üzere açtığı 1513 kodlu program çağrısına ikinci senesinde proje vermeye hak kazanmıştır. Ortaya çıkardığı model ile proje başvurusu yaptığı ilk sene TÜBİTAK tarafından 10 sene boyunca hibe ile desteklenecek teknoloji transfer ofisleri arasına girmiş ve o sene bu desteği alabilen ilk 5 vakıf üniversitesi arasında yerini almıştır. 2013 yılında gelen bu başarı ofisin personel sayısının artışından, altyapısının gelişmesine kadar birçok etki göstermiştir. 2014 yılında ofis 8 kişiye çıkarken aynı yıl Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde 36. sıraya yükselmiş ve 14 sıra birden yukarı çıkarak endekste şimdiye kadarki en büyük yükselme ivmesini göstermiştir.


2014 yılına geldiğimizde toplam 40 proje ve 8 milyon TL‘yi aşan proje portföyünü yürütür duruma gelmiş, aynı sene birçok uluslarası kuruluşla hem eğitim hem mesleki bilgi transferi işbirliğine gidilmiş ve teknoloji transfer süreçleri geçtiğimiz 4 yıldaki tecrübelerle de birlikte tüm ekip tarafından rafine edilerek ortaya çıkarılmıştır. Olgunlaştırdığımız bu süreçlerle 2015 yılında akademisyenlere, öğrencilere, sanayi ve kamu ile girişimcilere 5 ayrı odak altında hizmet verilmeye başlanmıştır.

2015 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 70 proje ve 20 milyon TL'yi aşan portföye sahip olduğumuz ve 30 milyon avroluk Türkiye'nin ilk Teknoloji Transferi Fonunda ŞEHİR TTO olarak yatırımcı ortak olarak Türkiye'nin ilk Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programını açtığımız bu günlerde hizmetlerimizi www.teknolojiturkiye.com.tr  ve İstanbul girişimcilik ekosistemi için oluşturduğumuz global hızlandırıcı programımız ve ekosistemi endeksleyen portalimiz www.investistanbul.com.tr  adresinde yayına başladı. 

ŞEHİR TTO olarak ülkemizde temel buluş kaynağı akışının, gelişmiş ülkelerdeki gibi üniversite çıkışlı olması gerektiğine ve ülke kalkınmasında teknolojik ve sosyal inovasyonun büyük öneme sahip olduğa inanıyoruz. Bu amaç doğrultunda kurduğumuz modele inanmış bir ekiple, ülke tarihini bu kapsamda etkilemek üzere diğer benzer TTO’lar, üniversite araştırma merkezleri, sanayi ve kamu kurumları ile her türlü işbirliğine, değer üretmeye ve paylaşmaya açık bir yapıda yolumuza devam etmekteyiz.

Hem ŞEHİR'in yeni kurulan bir üniversite olarak çeşitli kurulum faaliyetlerini sürdürüp hem de kısa sürede derinlikli bir teknoloji transfer ofisinin kurulmasına destek veren ve emeği geçen tüm ŞEHİR ailesine ve sayın Rektörümüze teşekkür ederiz.

E-bülten