For Students

Some public institutions such as TUBITAK and lots of foundations support students who continue their undergraduate and graduate studies.

Through the menus below, our undergraduate and graduate students can have information about the programs from which they may benefit during their education or to conduct their research projects. For further information, you may contact our Office. 

If you want to put your brilliant ideas into practice, you must definitely visit our incubation center, “incuba.city!  

Are you looking for a scholarship during your education?

The Scholarships to Apply at Different Stages of Your Undergraduate and Graduate Studies

During the education period, there are various scholarships given at different stages and for different purposes. Students who would like to receive information about the scholarships can examine the tables below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 2205 Yurt içi Lisans Burs Programı Yarışmalarda veya LYS sınavında derece alıp, temek blimlerde ÇAP yapan lisans öğrencilerine destek sağlanmaktadır. 9 Eylül 2016’ya kadar beklenmektedir. -
TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Belirtilmiş alanlara yönelik tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri desteklemektir. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır. -

Are you an International student who wants to study and conduct research in Turkey?

Scholarships for International Students

International students living in Turkey may examine the programs below in order to get support to continue their education or to improve their research.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 2216 Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir. -

Do you need scholarship to continue your educations abroad?

Scholarships to Study Abroad

Young researchers who are TR citizens but want to continue their graduate education abroad may examine the programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Yurt dışında doktora yapmak isteyen lisans son sınıf, mezun, yüksek lisans öğrencisi veya mezunu T.C. vatandaşlarına verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir. -
TÜBİTAK 2214-B Yurt-Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup, yurtdışında bir 12 aya kadar araştırma yapmak isteyenlere verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir. -
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yurtdışında araştırma yapmak isteyen doktoralı araştırmacılar için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir. -

Do you need support for your research project?

Research Project Supports

Students and researchers who need grants for their undergraduate, graduate, and post-doctoral research projects may examine the support programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı Öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlanmaktadır. Ekim 2016’da beklenmektedir. -
TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Bitirme Tezi Destekleme Programı Sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezlerine verilmektedir. Sürekli açıktır. -
TÜBİTAK 2214-A Yurt-Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilere araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında karşılamaları için destek verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir. -
TÜBİTAK 2214-B Yurt-Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup, yurtdışında bir 12 aya kadar araştırma yapmak isteyenlere verilmektedir. Eylül 2016’da beklenmektedir. -
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 3 üst başlıkta destek verilmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. -
E-Bulletin