For Industry

ŞEHİR TTO provides support during the funding processes of the projects that our academicians carry out in cooperation with companies.

In the list below, you may view the supports provided for the R&D projects of your enterprises and your joint projects with academicians.

Do you need support to develop new products or technologies?

Supports for New Products and Technologies

The enterprises that need support to develop new products and technologies may examine the programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kalite veya standardının yükseltilmesi; veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için destek verilmektedir. Sürekli açıktır. -
TÜBİTAK 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Çağrı bazında değişmektedir. -
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Sürekli açıktır. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -

Do you want to establish a leading R&D laboratory?

Support Mechanisms for R&D Infrastructure

The institutions that would like to build an R&D infrastructure or to improve their existing infrastructure may examine the support programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Altyapı projeleri desteklenmektedir. Sürekli açıktır. -
İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Farklı alanlarda açılan çağrılarla projeler desteklenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma Altyapıları Avrupa sanayisinin teknolojik temelinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut araştırma altyapılarının kullanımının optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -

Do you need support for your projects with international partners?

International Project Supports

Enterprises that would like to carry out joint projects with their partners abroad may examine the support programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uluslararası ortaklarla başvurabileceğiniz bir programdır. Sürekli açıktır. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Risk Finansmanına Erişim Programın amacı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri finansal problemlerin önüne geçmek ve bu sayede özel sektörün Ar-ge ve inovasyon yatırımlarını artırmaktır. Çağrı bazında değişmektedir. -

I would like to raise funding for my projects.

Come and let us choose the best program for you together!

ŞEHİR TTO gives priority to lead Large Industry and SME companies towards the right projects and to create values from the project products.The target audience of the grant projects varies in their expected outcomes, supported items, partnership structures, budget limits, and share of rights etc.Come and let us choose the best program for you together! In order to choose the right grant programs and to establish partnerships for sustainable cooperation, ŞEHİR TTO professionals prefer to work one-to-one with the companies. In addition, ŞEHİR TTO also aims at informing the companies that would like to obtain preliminary information through its “Funding Tool” so as to ease the process.

I Would Like to Evaluate My Technology/Company.

Let us evaluate your technology, so that your values will reach to maximum!

ŞEHİR TTO offers you customized services in order to define the knowledge and technology of your company, and to transform them for the purpose of producing value in accordance with the vision of your company regardless of its scale. Our office determines the innovation capacities of the companies by means of organizing regular visits with the experienced researchers so that they can direct the companies by paying attention to their objectives and capabilities. Technology Evaluation The outcomes of your R&D projects should be primarily evaluated in order to determine your freedom entering new markets and to prove the necessity of legal protection. Through our evaluation studies, we aim to produce the maximum technological value by means of assessing the commercial potential, determining new markets and finding the right partners in the market. Intellectual Property Rights Supervision and Management Are you aware of the value you own as a company? You may contact us if you do not benefit from the legal protection so as to protect your place in the market in accordance with your strategic goals or if you would like to enhance your existing protection. We provide various services such as trainings at different levels to raise IPR awareness of the company, private work groups to determine the IPR of the company, and services to determine the company’s IPR strategy specific to the company and under the confidentiality agreement. Trainings offered by TTO; ·IPR Fundamentals ·IPR Advanced ·IPR Supervision Workshop ·Technology Evaluation ·IPR Management Process Evaluation and Improvement The improvement of a company’s capacities, work processes, and cultures in line with the company’s objectives are highly crucial for its sustainability. Thanks to the visits organized for this purpose, we determine the needs of the company and support its step-by-step improvement, besides helping the company to get the right counseling service.

I Am Looking for New Markets and New Partners.

I Am Looking for New Markets and New Partners.

Working in cooperation with national and international solution partners, ŞEHİR TTO offers the companies support for enlarging their existing markets and entering new markets. It also aims to help companies to determine new markets with their existing technologies and work platforms in addition to enabling them to establish partnerships for entering the market easily.

I want to have access to Consultancy and Infrastructure Services.

I want to have access to Consultancy and Infrastructure Services.

For University - Industry Alliance, we believe the most important thing is to establish a sustainable relationship between the two institutions after matching, and to produce values from the joint works. The 5-step system in this regard is supported by different means. Via “Research Fields at ŞEHİR” you may access the up-to-date research fields of our researchers so as to make the matching process easier. You may contact us for further information on our testing and laboratory infrastructure.

Are you an SME that wants to increase its R&D potential?

SME Supports

The institutions that want to carry out an R&D project to develop new products and technologies may examine the programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarını amaçlayan yüksek destek oranlı programdır. Sürekli açıktır. -
AB COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ'lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. -

Do you need support for your joint projects with your faculty member partners?

Academicians Can Contribute to the R&D Projects of the Enterprises

The enterprises that would like to work in cooperation with the researchers in the Research Development projects may examine the programs below.


Sponsored By Program Code Program Name Program Scope Application Date More Detail
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Akademide üretilen bilginin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlayan projeler desteklenmektedir. Sürekli açıktır. -
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı dinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Sürekli açıktır. -
E-Bulletin