Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi

Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi; beşeri ve sosyal bilimler kapsamında, Türkiye’nin son iki yüzyılına odaklanarak ülkemizin meselelerini ele alan üstün nitelikli akademik araştırmalarıyla bilgi üretimine destek olmaktadır.

Merkez, bağımsız araştırmadan kaynaklanan güvenilir bilgiye ev sahipliği yaparak  dünyadaki araştırmacı toplulukların dikkatini  Türkiye Çalışmaları alanına  çekmeye çalışmaktadır. Temel hedefi  farklı disiplinlerden Türkiye üzerine uzmanlaşan araştırmacı ve bilim insanlarından uluslararası bir ağ oluşturarak  cazibe merkezi haline gelmektir. 

 

Merkez,  Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010’dan itibaren Modern Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programını yürüterek  ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar düzenlemekte ve rapor ve makaleler yayınlamaktadır. Programımız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Hukuk, Edebiyat, İletişim, İslami İlimler alanlarından 20’den fazla tam zamanlı öğretim üye ve elemanının yanı sıra diğer bölümler ve kurumlardan gelen öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Hâlihazırda 25 yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Buna ek olarak, Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi,  çeşitli uluslararası örgüt  ve düşünce kuruluşları çalışanlarına ve  politika yapıcılara Türkiye hakkında  analitik ve derinlikli  bilgi sağlayacak kısa-dönemli özel programlar ve yaz okulları düzenlemektedir.

Bilgi için http://mot.sehir.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

E-Bulletin