Yüksek Osmanlı Ulemasının Mesleki ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları (1470-1650)

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı  

Proje Süresi: 36 Ay

Bu proje çerçevesinde Sahn medreselerinin kuruluşundan (1470) ilmiye teşkilatının kural ve teamüllerinin olgunlaştığı 17.yüzyılın ortasına kadar (1650) Sahn medreseleri müderrisliği ve daha yüksek pozisyonlarda yer alan ulemanın (alimlerin) mesleki ve entelektüel ilişki ağları ve gruplaşmalarının ortaya konulması ve bunların farklı dönemlerdeki etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

En az 500 alimin hayat hikayesi ve ilişki ağları, ilgili veriler büyük oranda tabakat, tezkire, ruznamçe ve ruus türünde birincil kaynaklardan çıkarılarak, tahlil edilecektir. Alimlerin hayat hikayelerine dair veriler UCINET, Pajek ve NetMinor gibi programların yardımı ile tahlil edilecek ve sonrasında sonuçlar yorumlanacaktır.