Unutma İstanbul: İnsanları, Eserleri, Mekanları ve Tarihiyle İstanbul’un Görsel Belleği

Proje Yürütücüsü: Ayhan Kaygusuz, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı 

Proje Süresi: 12 Ay

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Direktörü Ayhan Kaygusuz'un yürütücülüğünü yapacağı projeye ŞEHİR Bilgi Teknolojileri Direktörü Cengiz Benli Teknoloji Danışmanı, Abdurrahman Özdemir Teknik Danışman olarak, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı, Yrd. Doç. Dr Yunus Uğur, ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ da akademik danışmanlar olarak katkı sunacaklar. Ayrıca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu da projede ortak olarak yer alacak.

Söz konusu projede, hem İstanbul'un kentsel kimliğinin geliştirilmesi hem de tanıtımının etkin bir şekilde yapılması için tarihimizin önemli kişilerinin ve ürettiklerinin kayıt altına alınması ve teknolojik araçlar üzerinden toplumun kullanımına sunulması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul ile ilgili önemli kişisel koleksiyonları bünyesine katmakta, bu koleksiyonlardaki belge ve bilgileri uluslararası standartlarda düzenlemekte ve dijitalleştirmekte. Bu proje ile sahip olduğumuz emsalsiz koleksiyonlar, güncel teknolojik araçların yardımıyla İstanbul'un görsel belleğinin geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için kullanılacak.