Glioma Kök Hücrelerinin Detaylı Boyuna Örneklemesiyle Klon Heterojenliği ve Gelişimi

Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baysan,TÜBİTAK 2236

Proje Süresi: 12Ay

Proje Konusu: Glioblastoma Multiforme (GBM), ya da evre IV glioma, ortalama 15 ay sağkalım ile en yaygın ve agresif beyin tümörüdür. Projenin amacı GBM gelişiminde, beyin dokusunda farklı bölgelerde oluşan genetik değişiklikleri anlamaya çalışmaktır. Bu çalışmada, bu çalışma için özel olarak oluşturulmuş, beynin lokasyon olarak birbirinden uzak bölgelerinden alınan heterojen ve homojen tümör popülasyonlarını içeren, detaylı bir veri seti kullanılacaktır. Maksimum faydayı elde etmek için bu veriler, daha önce oluşturulan "The Cancer Genome Atlas" gibi kamuya açık hasta veri tabanları ile entegre edilecektir