News - Announcements

Yaşar Kemal Seyahat Bursu

12 September 2017 - Tuesday

Yaşar Kemal Seyahat Bursu üniversite çağındaki gençlerin okulda öğrendikleri “Akdeniz’de kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer” türü bilgilerin doğruluğunu gidip yerinde görebilmeleri, tespit edebilmeleri, yaşayarak öğrenmeleri için sosyal girişimci Önder Cırık tarafından 2016 yılında başlatılmış bir burs programıdır.

Yapılacak olan seyahatin bir amacı ve seyahat tamamlandığında bu seyahatin bir çıktısı/üretimi olmalıdır. Bu üretim bir hikaye, araştırma, makale, kitap, kısa film, film, röportaj, fotoğraf albümü, müzikal derleme veya sanatsal, bilimsel ya da fikri üretim tarzı her şey olabilir.

Başvuru Koşulları

·  T.C vatandaşı olmak,

·  01.01.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

·  Seyahat yurtiçinde bir yere ya da yerlere yapılmalıdır,

·  Sağlık durumu seyahat etmeye elverişli olmalıdır,

·  Seyahat en geç 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanmalıdır,

Bursiyer Sayısı: En fazla 3 öğrenciye yurtiçi seyahat bursu verilecektir.

Burs Miktarı: 1500 TL

Bütçe Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

·  Ulaşım bütçesi toplam bütçenin %30’undan fazlası olamaz.

·  Konaklama bütçesi toplam bütçenin %30’undan fazla olamaz.

Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2017.

Burs hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.