News - Announcements

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2019 Yılı Projeler için Başvuru Çağrısı

28 September 2018 - Friday

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2019 Yılı Projeler için Başvuru Çağrısı açılmıştır.

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.

2019 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları;

·  İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.

·  Kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.

·  Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.

·  İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

Başvuru Koşulları

·  Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.

·  Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.

·  Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.

·  Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.

·  Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç yapılan, eksik gelen,  e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2018.

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.