News - Announcements

Tekfen Vakfı Bursu

20 September 2018 - Thursday

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından 1999 yılında kurulmuştur. Tekfen Vakfı 2004 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla “Kamu Yararına Çalışan Kurum” statüsünü kazanmıştır.

Tekfen Vakfı, 2018-2019 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye burs verecektir.

Başvuru Koşulları

·  T.C vatandaşı olmak,

·  Okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs almamak,

·  Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 63.880 TL ve altında olması,

·  Ara sınıftaki üniversite öğrencilerinin bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin zorunlu/seçmeli, kredili/kredisiz hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

Bursiyerin Yükümlülükleri

·  Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır.

·  Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ön lisans /lisans bursiyeri, Tekfen Grup Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.

·  Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

Burs Süresi: 7 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2018

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.