News - Announcements

ŞEHİR Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl'ın projesine TÜBİTAK desteği

25 April 2019 - Thursday

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl'ın "Yüksek Osmanlı Ulemasının Mesleki ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları (1470-1650)" başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bu proje çerçevesinde Sahn medreselerinin kuruluşundan (1470) ilmiye teşkilatının kural ve teamüllerinin olgunlaştığı 17.yüzyılın ortasına kadar (1650) Sahn medreseleri müderrisliği ve daha yüksek pozisyonlarda yer alan ulemanın (alimlerin) mesleki ve entelektüel ilişki ağları ve gruplaşmalarının ortaya konulması ve bunların farklı dönemlerdeki etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

En az 500 alimin hayat hikayesi ve ilişki ağları, ilgili veriler büyük oranda tabakat, tezkire, ruznamçe ve ruus türünde birincil kaynaklardan çıkarılarak, tahlil edilecektir. Alimlerin hayat hikayelerine dair veriler UCINET, Pajek ve NetMinor gibi programların yardımı ile tahlil edilecek ve sonrasında sonuçlar yorumlanacaktır.

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı'nın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.