News - Announcements

Anadolu Vakfı Bursu

12 September 2017 - Tuesday

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanları yetersiz olan Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Başvuru Kriterleri

·  T.C vatandaşı olmak,

·  Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

·  Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.),

·  Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için %100 burslu olmak.

Bursun Kesilme Durumları

·  Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi,

·  Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması,

·  3 aydan fazla burs ücretini almamış olması,

·  Transkript ve gerekli diğer güncellemelerin zamanında yapılmaması,

·  Bursiyerin yıl sonu transkript ortalamasının Vakıf yönetimi tarafından belirlenen ortalamanın altında olması.

Burs Sonuçları

Burs sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen mülakatların bitiminde, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tradresinden duyurulmaktadır. 

Başvuru Tarihleri: 1 Eylül – 30 Eylül 2017

Burs Miktarı: 375 TL/ay

Burs Süresi: 9 Ay

Burs hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.