News - Announcements

2244 TÜBİTAK- Sanayi Doktora Programı

10 September 2018 - Monday

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir.

Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dâhil olabilecektir.

Destek Miktarı:

Doktora Bursu (Tam/Kısmi): 4.500 TL/800 TL/Ay

Proje Yöneticisine Ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi: 600 TL/Ay

Akademik Danışmana Ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi: Öğrenci başına 300 TL/Ay

Destek Süresi: Bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır. Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi ise öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır. Toplamda proje süresi burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2018

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.