News - Announcements

2209-A TÜBİTAK- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

08 October 2018 - Monday

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

·  Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.)

·  Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,

·  Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,

·  Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.

Destek Kapsamı: Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

Destek Miktarı: Maksimum 2.500 TL’dir.

Destek Süresi: En fazla 12 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2018

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.