Intellectual Property Rights

Buluş Bildirimi

Araştırmacıların yaptıkları çalışmalar sonucunda buluş yaptıkları sinyalini aldıkları ilk noktada söz konusu buluşu gizlilik şartlarını dikkate alarak formal (Buluş Bildirim Formu) bir yapıda TTO’ya iletmeleri gerekmektedir.

Buluş Bildirim Formu dört temel amacı yerine getirmeyi hedefler;

 1. Patentlenebilirlik analizinin yapılması için gerekli bilgilerin alınması,
 2. Patent haklarının belirlenmesi ve üniversite hakkının tespit edilmesi, 
 3. Ticarileşme potansiyelinin tespiti için referans doküman olması,
 4. Koruma kararı alınması durumunda Patent başvurusuna yönelik teknik bilgi için referans dokümanı olarak kullanılması,

“Buluş Bildirim Formu” nun doldurulması ve ŞEHİR TTO’ya iletilmesi ardından Buluş Değerlendirme süreci başlamaktadır.

BULUŞ BİLDİRİMİ SONRASINDA NELER OLUYOR?

Hak Sahipliğinin Tespiti

Hak sahipliğinin kime ait olduğu yola çıkılmadan önce belirlenmesi gerekli en önemli konudur. Hak sahipliği ve hak paylaşımı süreçleri ile ilgili olarak “Üniversite FMH Politikası” kapsamında Buluş Bildirim formu kapsamında hak sahiplerinin tamamının belirtilmesi gerekmektedir.

ŞEHİR TTO, “Buluş Sahibi” kavramı ve getirdiği haklar ile ilgili bilgilendirme ve aracılık faaliyetleri ile süreci koordine eder.

Ticari Potansiyel Değerlendirme Raporu

Ticari potansiyelin değerlendirilmesine yönelik olarak İş modeli kanvasının teknoloji tabanlı girişimlere yönelik olarak yeniden tasarlanması ile oluşturulan Teknoloji Transferi Kanvası kullanılmaktadır. TT Kanvas üzerinden buluş sahipleri ile bire bir görüşmeler yapılarak buluş farklı açılardan değerlendirilerek ortaya konan bulgular doğrulanmaktadır.

Patentlenebilirlik Değerlendirme

Araştırma öncesinde, süresince ve buluş bildirimi sonrasında gerçekleştirilen ön patent araştırma hizmeti ile araştırmacılar desteklenmektedir.

Patentlenebilirlik kriterleri yönünden test edilen buluş için uygun olması durumunda izlenecek olan Fikri Mülkiyet Hakları Stratejisi belirlenir. Strateji, koruma türünü, koruma gerekli bölgeleri, ilk giriş bölgesini ve koruma süresince atılacak adımları içerir.

Ticari Potansiyel Değerlendirme

Patentlenebilirlik testi sonuçları da dikkate alınarak incelenen 3 ana başlığı içermektedir.

Teknolojinin Konumu

 • Mevcut teknoloji ile arasındaki seviye farkı
 • Artışsal & radikal inovasyon
 • Geliştirme adımlarına olan ihtiyaç (Süre, finansal kaynak, risk…)

 Pazar Potansiyeli

 • Pazarın büyüklüğü ve hedef müşteri
 • Pazarın büyüme potansiyeli, ölçeklenebilirlik
 • Değerleme
 • Değer önerisi

Destek Durumu

 • Buluş sahiplerinin sürdürülebilir katkısı
 • Portföye uygunluk ve portföyde tamamlayıcı konum

Ticarileştirme Komitesi

ŞEHİR TTO hazırladığı Ticarileştirme raporu kapsamında sektör uzmanlarından, araştırmacılardan, teknoloji transferi uzmanlarından, girişimci mentörlerden oluşan “Ticarileştirme Komitesine” sunum yaparak buluşun desteklenmesi veya serbest buluş olarak değerlendirilmesi konusunda komite ile beraber karar verir.

E-Bulletin