Commercialization

TEKNOLOJİ TRANSFERİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?


Buluş bildirimi ardından ticari potansiyel görülen buluş bildirimleri ŞEHİR Teknoloji portföyüne alındıktan sonra ticarileştirme stratejisinin belirlenmesi çalışmaları da başlamış olmaktadır. Ticarileştirme stratejisi belirlenirken buluş sahiplerinin girişimcilik yaklaşımı, teknolojinin geliştirme adımları ve pazara ulaşması için gerekli zaman, altyapı, fon vb. ihtiyaçları da değerlendirilmektedir. Bunun ardından şirketleşme veya lisanslama yolları özelinde strateji belirlenmektedir.

TİCARİLEŞTİRME: LİSANSLAMA YOLU


Teknoloji portföyüne alınan bir buluş için öncelikle FMH koruması gerekli pazarlar belirlenerek uygun patent başvuru rotası çizilmektedir. Koruma aşamasının ardından teknolojinin ticari potansiyeli için ileri analizler gerçekleştirilerek lisansörlerin ilgisini çekmek amacı ile ticari beklentilere ve uygulama alanlarına odaklanılarak Teknoloji Teklifleri hazırlanmakta ve potansiyel ortaklar ile paylaşılmaktadır.

TİCARİLEŞTİRME: ŞİRKETLEŞME YOLU


Teknoloji portföyünden şirketleşme potansiyeli yüksek görülen çalışmalar Kuluçka Merkezi ile beraber değerlendirilmektedir. Kuluçka merkezinin hızlandırıcı programı yanında teknolojinin konumu, seviyesi ve geliştirme adımlarına olan ihtiyacına göre özelleştirilmiş hizmetler sağlanmaktadır. Bu kapsamda laboratuvar, uzmanlık, uygulama altyapısı ve test ihtiyaçları belirlenerek ŞEHİR ve çözüm ortaklarının altyapı ve yetkinlikleri üzerinden teknoloji girişimcilerine sunulmaktadır.

E-Bulletin