18 April

Temel Seviye Patent Eğitimi

AB7-7204 - 18 April 2019 - Thursday - 01:30 pm

Avrupa Patent Vekili Aydın Mutlu'nun katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz Temel Seviye Patent Eğitiminin program akışı;

13:15-13:30 Kayıt

13:30-15:00 

Fikri mülkiyet kavramı

Patent kavramı

Patentlenebilir buluşlar

Patent başvuru süreçleri

Patent araştırması

15:00-15:15 Ara

15:15-16:30

Patentlerden faydalanma yöntemleri ve amaçları

Yenilik ve buluş basamağı kavramları

Faydalı model süreci

Çalışanların buluşları

16:30-16:45 Soru-Cevap

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.