06 April

ŞEHİR'de "Akıllı İstanbul" Sempozyumu

Güney Kampüs, Oditoryum 1 - 06 April 2016 - Wednesday - 02:00 pm

Akademi, kamu ve özel sektörün yönetici ve araştırmacıları İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile biraraya geliyor. İstanbul'un akıllı şehir kavramı açısından mevcut durumunu, geliştirdikleri ürün ve araştırmalarını bizlere aktarıyor, rekabet öncesi işbirliği imkanlarını birlikte arıyorlar. İstanbul'u akıllı şehir kapsamında konuşacağımız konferansımıza davetlisiniz.

İÇERİK

 • 14:00 – 14:15 Açılış Konuşması 
 • 14:15 – 15:30 1. Oturum
 • 15:30-16.00 İkram
 • 16:00 – 17:15 2. Oturum
 • 17.15-18.00 Soru-Cevap & İşbirlikleri

KÜMELENME

 • İstanbul'da Akıllı Şehir kümelenmesi yapılabilir mi ?
 • Üniversite - Sanayi - Kamu ve STK ların rolleri nelerdir ?
 • Katılımcıların Yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeleri
 • Kümelenme Önerileri
TEMALAR
 • Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğiyle neler yapabiliriz?
 • Şehirleri Akıllı yapan hangi teknolojilerdir?
 • Geleceğin şehirleri nasıl şekillenecek?
 • Sosyal Bilimlerin Akıllı Şehir ile keşiştiği noktalar nelerdir ?

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.