24 November

PMI-TR Profesyonel Gelişim Aktivitesi

Güney Kampüs-Oditoryum 1 - 24 November 2015 - Tuesday - 06:00 pm

Yazılım Yaşam Döngüsünde Gereksinim Mühendisliğinin Önemi

Nasuh Akın'ın konuşmacı olduğu bu etkinliğimiz PMI sertifikası sahipleri için 2 PDU değerdindedir.

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.