29 August

Pazar Araştırması Çıktılarının Değerlendirilmesi

Güney Kampüs, Oditoryum 1 - 29 August 2016 - Monday - 10:00 am

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ortak olduğu Sabancı Üniversitesi liderliğindeki İSTKA - Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transferi İşbirliği Platformu Projesi kapsamında İnovent Direktörü Merih Pasin tarafından “Pazar Araştırması Çıktılarının Değerlendirilmesi” eğitimi verilecektir. Eğitim; pazar araştırma değerlendirme yaklaşımları ve pazar verilerinin doğrulanması başlıklarını kapsayacaktır. Temel amacı fikri mülkiyet portföy yönetimi için gerekli araçların doğru kullanımının yaygınlaşması ve pazar araştırması çalışmaları ve ticarileştirme tecrübesinin arttırılması olan projemize yaygın katılımın bu amaca ulaşmamızda önemli bir katkısı olacağı düşüncesindeyiz. 29 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi - Güney Kampüs'te ev sahipliği yapacağımız etkinliğimizde sizleri de aramızda görmeyi dileriz.

TimeTopics
10:00-11:00Customer components of Business Canvas 
11:00-12:00Tools to understand your customer – Design Thinking, Universal Design
12:00-12:30Coffee Break
12:30-13:30How to set your value proposition, channels.
13:30-14:30Lunch
14:30-15:30Partnering for Your Business Model
15:30-16:30Distruptive Business Canvas and Case Studies
16:30-17:00Coffee Break
17:00-18:00Questions & Answers

KONUŞMACI/KONUŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ:

MERİH PASİN

Merih Pasin yirmi yıldan fazla Ar-Ge tecrübesine sahip olup, çeşitli coğrafyalarda ve çok kültürlü şirketlerde inovatif grupların yönetimi konusunda çalışmıştır. Otuzu aşkın uluslararası patent sahibi olan Merih Pasin; yeni ürün geliştirilmesi, inovasyon ve teknoloji yönetimi, fikri haklar yönetimi konularında eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda çeşitli toplantı ve kuruluşlarda davetli ana konuşmacı olarak katkıda bulunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri University of Cincinnati'de Uçak Mühendisliği konusunda doktorasını alan Merih Pasin, bu süreçte General Electric Uzay ve Havacılık Bölümü, Pratt & Whitney, Rolls Royce Uzay ve Havacılık Bölümü, ABD Enerji Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı gibi kuruluşlar için araştırma projeleri yapmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra, Arçelik Ar-Ge Merkezinde Araştırma Uzmanı olarak göreve başlayarak Yıkama Teknolojisi bölümünün yöneticiliğini yapmıştır. Bu görevi sırasında bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinde enerji yönetimi ile ilgili çalışmalara imza atarak 'Eco Label' projelerini başlatmıştır. Bu çalışmalar sırasında Ar-Ge' de başlatılan Fikri Hakların Korunması programına aktif olarak katılarak projelerinin sonucundaki buluşların Uluslararası Patent olarak korunmasını sağlamıştır.

Arçelik Ar-Ge'nin ardından, 1998 yılında dünyanın en büyük hızlı tüketim malları şirketi olan Procter & Gamble'ın (P&G) Brüksel İnovasyon Merkezi'ne Ar-Ge Yöneticisi olarak katılmıştır. P&G'nin yeni sahalara açıldığı inovasyon grubu da dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki çok uluslu araştırma projelerini yönetmiş ve bu çalışmaların sonuçlarını da uluslararası patentler olarak korumuştur.

Merih Pasin Sabancı Üniversitesinde yarı-zamanlı olarak lisans ve yüksek lisans seviyelerinde İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi dersleri vermektedir. Aynı zamanda İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, Fikri Haklar Yönetimi ve Değişim Yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmakta ve Managing Director olarak Inovent'teki görevine devam etmektedir.


Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.