Blog

Londra Yatırım Ekosistemi / 1

Londra Yatırım/Girişim Ekosistemi Üzerine

20 sene önce nerdeyse tüm startuplar Silikon Vadisi yada Boston’da kuruluyordu. Bu uzun sürede startuplar ekonomik bir araca dönüşürken, akademisyen ve teorisyenler bu dünya için birçok işletme modelleri geliştirdiler. Böylece global anlamda edinilmiş tecrübelerden yola çıkan birçok diğer bölge bu konuda ileri hizmetler sunmaya başladı. Günümüzde nerdeyse yeni bir iş kurmanın yolunun startup teorilerinden ve yöntemlerinden geçmek zorunda olduğu inancı hakim. Ekosistemin farklı oyuncularının artık iyice indirgenmiş farklı hedefleri var.

Girişimciler artık, yeni firmamı hangi ülkede, hangi şehirde kurmalıyım ? İkinci ofisimi nereye açmalıyım ? diye sorarken,

Yatırımcılar, en iyi startuplara hangi şehirde bulabilirim ? En kolay yatırım prosedürünü hangi devlet veriyor ? En hızlı ve kolay firma işlemleri  ve vergi kolaylıklarını ile desteklerini en iyi hangi devlet sağlıyor ? diye sormakta.

Devletler ise artık, hangi destekleri sağlarsam ülkeme startup ekonomisini çekebiliriz ? Hangi şehrimizde hangi tematik alanda startup ve yatırım ekosistemini canlandırabiliriz ? diye sormakta.

Bu soruları devlet olarak en fazla önemseyenler ise yıllardır adını “startup nation” olarak duyuran İsrail başta olmak üzere, İrlanda ve son dönemde ise İngiltere oldu.

İngiltere ise tahmin edileceği gibi 2017 Girişimcilik endeksinde 3.lüğe yükselmiş durumda olan Londra şehriyle ön plana çıkmış durumda. Londra’da “startup nation” kapsamı altında farklı kurumlar “birlikte” aynı amaç için destekler geliştirmişler. Bu kurumlar, yerel yönetimde Londra Belediyesine bağlı London&Partners (ISTKA Benzeri bir yapı), Hükümet kapsamında, Uluslararası Ticaret Bakanlığı (Department of International Trade), TechNation kapsamı altında TechCity UK, InnovateUK (TÜBİTAK Benzeri bir yapı), Üniversiteler, Kuluçka Merkezleri, Özel Ortak Çalışma alanları ve kentin birçok yerinde her gün birçok konuda düzenlenen Meetup’lar. Özel olarak Hükümetin başarılı işadamları ve CEO lardan gönüllü olarak seçerek oluşturduğu Global Entrepreneurship Programı gibi farklı programlar ve desteklerle yurtdışından startupları Londra’ya çekmekteler.

Eşgüdümlü çalışan TechCity UK, InnovateUK,  London&Partners , DIT ortak strateji geliştirmekteler. Startuplara verilecek destekleri paylaşmakta, onlara verilecek destekleri belirlemekteler. Örneğin Londra’da yatırım arayan bir girişimseniz, size kısa süreli ofis alanı, firma açma sırasında ilk 1-2 ayı ücretsiz sağlanan hukuki danışmanlar, oldukça zor olan banka hesabı açma işlemlerinde aracılık, farklı yatırımcılarla görüştürme, üniversitelerle koordinasyon gibi farklı türde araçları sizin ulaşımınıza açmaktalar. Londra’ya kaliteli girişimcilerin gelmesi sağlandıktan sonrası ise artık sanayici ve yatırımcı için tek yapılması gereken, kendi işlerine uyanlarla çalışma olmakta.

Londra yatırımcı ekosistemi oldukça gelişmiş, 4000 den fazla VC ve 20.000 den fazla melek yatırımcı bulunuyor. Birçok özel melek yatırım ağında yüzlerce üye bulunuyor. Melek Yatırımcıların “ticket size” denilen yatırım miktarı bile kur farkı sebebiyle de Türkiye’deki VC seviyesinde oluyor çoğunlukla.  Yüzlerce startup ve farklı meetuplarda kendi iş modelinizi destekleyebileceğiniz farklı startuplarla iş geliştirebiliyorsunuz. Bir anlamda sağlam bir teknoloji ve ekibiniz varsa “yırtmanız” daha kısa sürede ve daha olası olabiliyor. Berlin ve Paris’teki gibi sizden alışveriş yapmaları için takım içinde bir Alman yada Fransız barındırma zorunluluğunun olmadığını iletiyorlar ama takım içinde İngilizcesi “native” olan birilerinin olması her ülkede olduğu gibi önemli bir avantaj olacaktır.

Bu desteklerle Londra ile çifte vergilendirme koruması ile Türkiye’de bir Ar-Ge firması kurup araştırma geliştirme ve ürün üretimini yapıp Londra’daki firmanızla dünyaya açılmanız için uygun bir imkan taşıyor. Ülkemizin, İsrail, İrlanda ve İngiltere örneklerine bakarak Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da bu tür bir fırsatı değerlendirmesi çok isabetli olacaktır. İstanbul bu konuda çok hızlı dönüşebilecek, girişimciler için iyi bir ekosistem olmaya aday bir şehir. Yatırımlarım gayrimenkulden girişimcilere çekildiği, daha fazla girişim yatırımcısının oluştuğu, kurumlarımızın girişimciler için kolaylıklar sağlayacağı bir ortamda İstanbul doğu Avrupa da ciddi bir merkez olacaktır. İlgililere duyurmak isterim.

Sevgilerle

Blog Yazarı: Önder Mutlu Yılmaz

Subscribe to our e-bulletin please write an e-mail address.